5 tips när du ska finansiera en begravning

5 tips när du ska finansiera en begravning

Den dagen du avlider ska de tillgångar som finns kvar i ditt dödsbo bland annat gå till att finansiera din begravning. Det genom att betala kostnader för saker som anlitande av begravningsbyrå, köp av urna eller kista, för blommor, samt för kostnaden för en dödsannons. Har du inte betalat begravningsavgift eller medlemsavgift i Svenska kyrkan ska dödsboets tillgångar även användas för att betala för saker som transporter, gravplats, präst och begravningsceremoni. 

Finns det inte tillräckliga medel kvar i dödsboet för att betala en värdig begravning krävs det att de som ansvarar för anordnandet går tillväga på andra sätt för att finansiera begravningen. Nedan ger vi dig våra bästa tips kring finansiering av begravning!

Så kan du betala för en begravning och ceremoni

  1. Ansök om begravningshjälp från kommunen 

Samtliga kommuner i Sverige ska erbjuda begravningshjälp till de som inte kan ge den avlidne en värdig begravning med de pengar som finns kvar i dödsboet. Detta för att finansiera de kostnader som begravningen innebär. Begravningshjälpen ges som ett bistånd från den avlidnes hemkommun. 

  1. Så kan du göra om du blivit nekad bistånd från kommunen?

Det är dessvärre inte en självklarhet att alla som ansöker om att få begravningshjälp i form av bistånd från kommunen blir godkända ansökan. Om så är fallet kan det krävas att du som ansvarar för att anordna begravningen måste finansiera ceremonin på andra sätt. 

Det kan du till exempel göra genom att ansöka om privatlån eller genom att be om hjälp från andra. Vill du låna pengar snabbt för att kunna anordna en begravning omgående finns det även där olika alternativ att vända sig till.

  1. Kontakta socialkontoret i kommunen 

Om du har några frågor eller funderingar kring huruvida just ditt fall kommer bli godkänt för bistånd eller inte ska du vända dig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. De kan även ge dig svar på vilka begravningskostnader som omfattas om du blir godkänd, samt vilka aspekter som kan leda till att du blir nekad biståndet. 

  1. Begravningsavgiften täcker en del

I Sverige betalar alla som är bokförda i landet en begravningsavgift. Denna begravningsavgift ska täcka en del av kostnaderna som uppstår i samband med en begravning, så som kostnaderna för gravsättning, kremation, gravplats och transport. Begravningsavgiften kan därmed täcka en del av kostnaderna som ska betalas för att begravningen ska bli av.  

  1. Var den avlidne medlem i Svenska kyrkan? 

Om den avlidne var medlem i svenska kyrkan ska dennes medlemsavgift täcka för kostnaderna för saker som präst, organiskt, kistbärare och begravningsceremoni. I samband med att en nära anhörig går bort bör du därmed kolla upp huruvida denna var en betalande medlem eller inte i Svenska kyrkan, och därefter möjligtvis få rätt till betalningshjälp.