Är det ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå

Är det ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå

Många tror att det är ett måste att ta hjälp av en begravningsbyrå, men det finns också folk som anordnar en begravning helt utan hjälp från en begravningsbyrå. Dock är det ett omfattande arbete att göra själv om du inte har erfarenhet. Det är alltid bra om någon närstående har erfarenhet av detta, annars är det lätt att någonting glöms bort i planeringen. En begravning ska vara ett trevligt avslut och inte stressigt.

De första och viktigaste sakerna

De första sakerna du måste göra om du inte tänker anlita en begravningsbyrå är att se till att kroppen hamnar på bårhuset, det sker automatiskt om dödsfallet inträffar på sjukhuset. Du måste sedan beställa ett dödsfallsintyg samt ett kremering- och gravsättningsintyg från Skatteverket. Om kremering ska ske behöver du två stycken exemplar av dem vardera. Utan dessa intyg kan begravningen inte äga rum, så det är det du måste fixa först.

En annan sak som ska göras är att utfärda en dödsannons, det är dock inget krav men något som många önskar ha. Där brukar datumet till begravningen stå . Detta bokar du antingen via ett trossamfund eller kyrkogårdsförvaltningen beroende på vilken typ av begravning du ska planera. När du bokar tid för begravningen bör du också kontakta en präst eller annan begravningsförrättare. Sedan måste du också planera kistläggning och svepning med bårhuset samt transporterna som behövs.

Planering av själva begravningsceremonin

Efter att ovanstående blivit omhändertaget är det dags att planera begravningsceremonin. Det innebär att du måste köpa en kista, samt en urna ifall den avlidna ska kremeras. Kista behövs oavsett om det handlar om jordfästning eller kremering och det finns många olika varianter att välja mellan. Du behöver också bestämma om du ska ha några blommor och i så fall vilken typ av blommor. Kistdekorationer är vanliga, samt att de flesta brukar vilja ha handbuketter. 

Du måste också välja musik till begravningsceremonin, antingen psalmer eller andra typer av saker som påminner om den avlidna. Annat som måste göras om du inte anlitar en begravningsbyrå är att bestämma gravsättning samt beställa den tilltänkta gravplatsen. En minnesstund brukar också behöva planeras och där ska helst mat eller fika serveras. Det är som du ser en hel del arbete som krävs för att planera en begravning på egen hand.

Anlita en begravningsbyrå som låter dig sköta planeringen online

I dagens digitala samhälle finns det en mängd olika begravningsbyråer som låter dig planera begravningen online eller boka den via telefon. Då behöver ni inte träffas personligen utan du kan välja att planera när du vill. Bokningsverktygen är ofta enkla att använda där du i lugn och ro  kan sitta och titta bland kistor, urnor, blommor eller dödsannonser innan du bestämmer dig. Detta tillvägagångssätt kan hålla kostnaderna för begravningen nere.

Att anlita en begravningsbyrå är ett bra sätt att få begravningsplaneringen att gå smidigt och det är värdefullt att slippa några steg mitt i all sorg. Men du måste alltså inte anlita en begravningsbyrå, vilket de flesta tror. Du som anhörig kan sköta all kontakt med alla instanser och lösa så att alla uppgifter inför begravningen utförs. Dock är det enkelt att glömma någon del, särskilt ifall du aldrig har gjort det tidigare.

Ta hänsyn till den avlidnas önskemål

Det finns många människor som har önskemål om hur de ska begravas och vissa har det även dokumenterat. Vissa begravningsbyråer har Vita Arkiv som den avlidna kan ha fyllt i, ibland har de dokument i sin bostad gällande begravningsönskemål. Om inga dokument finns kan anhöriga ha information om vad den avlidna hade för önskemål och det är mycket viktigt att dessa tas i beaktande så långt som möjligt. 

Både gällande hur ceremonin och begravningen ska äga rum.