Begravning Under Corona

Här hittar ni information om vilka riktlinjer
som gäller vid begravning under corona

Begravning under corona

I Corona-tider är ingenting som vanligt, inte ens begravningar. Som anhörig kan det kännas tufft att behöva välja ut vilka som får närvara fysiskt vid begravningen. I den här texten kommer du att kunna läsa om några av de vanligaste frågor som dyker upp och lite tips på hur begravningen blir så bra som möjligt.

Anlita begravningsbyrå

Många väljer att anlita en begravningsbyrå när någon har avlidit. Vi är vana att fysiskt åka ner till den lokala begravningsbyrån och få personlig hjälp. Idag finns det restriktioner om att det får vara maximalt 1 person per 10 kvm. Det kan alltså finnas begränsningar i hur många som får vistas i lokalen under en och samma gång. Många uppmuntrar till att istället sköta allt via telefon eller videolänk – fördelen är att ni nära och kära kan finnas där för varandra i den svåra stunden. Begravningsbyråer som exempelvis gjort hembesök gör inte det under Corona-tider. Det går alltså fortfarande att ta hjälp från en begravningsbyrå, men under lite andra omständigheter än vad vi normalt är vana vid. Din lokala begravningsbyrå kan meddela vad som gäller för just dom.

Planera minnesstunden

En av de viktigaste momenten för många är minnesstunden. Idag finns det många sätt att ordna en minnesstund på, inget är rätt eller fel. Ibland kan den avlidne själv ha skrivit något om hur den önskar sin begravning och andra gånger kan det vara helt upp till de anhöriga att planera.

Begravning

Vid begravning i kyrka, ceremonilokal och liknande finns det en regel som säger att det maximalt får närvara 20 personer vid en begravning. Dessa 20 personer är exklusive personal som präst, musiker, vaktmästare och liknande. Under hela begravningen måste samtliga gäster sitta ner och hålla ett avstånd på 2 meter vilket gäller genom hela ceremonin. Regeln om 20 personer gäller vid alla typer av begravningar. Begravningen kan både ske med kista och urna utifrån era önskemål.

Dock kan det förekomma lokala regler i den lokala församlingen, för att vara uppdaterad vad som gäller där begravningen ska hållas behöver du kontakta dom direkt.

Livesänd begravning

Är det fler än 20 personer som vill närvara på begravningen gäller det att välja ut vilka som får närvara fysiskt och sedan låta resterande deltaga i begravningen på videolänk. Då kan alla som önskar vara med genom hela ceremonin även om det inte är fysiskt på plats. Ofta är det begravningsbyrån som ordnar med en länk till de anhöriga så att de kan se begravningen.

Minnesstund

Efter begravningen är genomförd är det brukligt att ha en minnesstund där det dricks kaffe eller lättare förtäring. I Corona-tider finns det lite extra att ta hänsyn och tänka på beroende på var själva minnesstunden kommer att hållas. En minnesstund räknas som en privat angelägenhet.

Hemmiljö eller kyrkans lokal

I Corona-tider får inte mer än åtta personer samlas vid en tillställning. Det innebär att vid en minnesstund som hålls i hemmet eller exempelvis kyrkans egna lokaler får det vara maximalt åtta personer och det är inklusive personal från exempelvis kyrkan.

På restaurang

Finns det tankar på att hålla minnesstunden på en restaurang får det maximalt sitta fyra personer vid varje bord och mellan varje bord måste det vara minst en meter. Det gäller oavsett om ett sällskap består av fler personer än fyra.

Kan ändras snabbt

Det sker hela tiden förändringar i hur många personer som får samlas på en och samma plats. Du håller dig uppdaterad genom att läsa på vår sida, Folkhälsomyndighetens sida samt kolla vad som gäller lokalt där du bor. Restriktioner i antalet personer som får vistas på en plats och liknande kan förändras från en dag till en annan.