Håller man tal på en begravning?

Ja det är vanligt att tal hålls på begravningar, både under ceremonin och minnesstunden. Men finns det speciella regler om hur de ska utformas? 

Talen under själva begravningsceremonin brukar vara mer allmänna medan de som hålls under minnesstunden ofta är mer personliga till sin karaktär. Om du vill hålla tal under en begravning får du ta upp detta med de anhöriga, då det är de som anordnar och planerar begravningen. De kan  informera dig om när det finns tillfälle att hålla tal.

Det kan vara väldigt påfrestande att hålla tal under en begravning, när det är så mycket känslor inblandade. Vi kommer här nedan ge dig tips om hur du bäst bygger upp ett tal samt hur du förbereder dig att hålla talet, för att lindra lite av din oro eller nervositet. Det finns  de som väljer att läsa upp en dikt som de själva skrivit, eller som någon annan skrivit och som beskriver hur du känner. Var även noga med vad som sägs, då begravningar är känsliga.

Tips för begravningstal

Om du har fått godkänt av de anhöriga att du får lov att hålla ett tal kommer vi här förse dig med lite tips på hur du kan lägga upp talet. Det är bra att använda ett citat som du fokuserar på. Du kan nämna det både i början och slutet av talet. Fokus ska alltid ligga på den avlidna, om du säger ”jag” för många gånger riskerar du att upplevas som egocentrisk. Tre är ett magiskt tal, du kan fokusera på tre egenskaper hos den avlidna i ditt tal.

Självklart ska talet vara positivt och inte handla om gamla oförrätter med den avlidna, nämn minnen och fokusera på positiva saker i den avlidnas liv. Tänk också på att inte hålla ett för långt tal, men inte heller för kort. 1-3 minuter är en alldeles lagom längd för ett tal, utan att åhörarna tappar intresset. Om många ska hålla tal är det en bra idé att hålla det relativt kort. Tänk på att ord kan påverka mycket och välj att visa en ljus bild av den avlidna.

Steg för steg gällande begravningstal

Att vara nervös inför ett tal är normalt och vid en begravning är det extra påfrestande på grund av sorgen och saknaden. Därför är det mycket viktigt att du förbereder talet så gott det går. Innan du skriver talet bör du tänka på vad du vill framföra med ditt tal. Du kan antingen göra det personligt och prata minnen, eller hålla ett kristet tal om livet efter döden. Skriv alltid ner talet för att se hur långt det blir, stryk sedan det som inte behövs.

Det är alltid klokt att spela in och lyssna på ditt tal. Då kan du enklare höra vad som bör strykas eller ändras i talet. Där kan du också se om du pratar för snabbt eller långsamt. Du bör försöka memorera talet så gott det går. Självklart kan du ha en fusklapp, under en begravning är det speciellt förståeligt att du behöver hjälp på grund av alla känslor. Skriv helst upp stödord, samt första och sista meningen, då det brukar hjälpa talaren att inte tappa tråden.

Utförandet

Försök att hålla dig lugn under talet. Prata med hög volym utan en för hög ton. Om du tappar tråden behöver du inte bli stressad, ta en liten paus istället. Tänk på ditt kroppsspråk, använd gärna händerna för att förstärka talet. Ha inte armarna i kors eller händerna i fickorna, eftersom det kan uppfattas negativt. Säg alltid sådant du menar, annars märks det i kroppsspråk och ton. Tala från hjärtat helt enkelt och det är helt normalt att bli känslosam under ett begravningstal.