Hur förklarar man dödsfall för ett barn ?

Hur förklarar man dödsfall för ett barn

Döden är ofta ett svårt ämne att tala om, och den för ofta med sig frågor och funderingar gällande hur man på bästa sätt ska informera andra om det som skett. Det kan vara extra svårt att på ett finkänsligt  sätt informera barn om ett dödsfall. Det brukar upplevas som en ytterligare börda för den vuxna. Så vad är då bästa sättet att förklara dödsfall för ett barn? Vad ska du tänka på?

Låt barnet leda

Barn har ett annorlunda sätt att hantera information, det är därför fördelaktigt att ge information i barnets takt. Det är viktigt att vara ärlig samt förklara att personen är död, men barnet kanske bara ska få lite information åt gången. Barn processar gärna information djupare och behöver mer tid på sig att bearbeta ny information. Barnen frågar gärna när de vill få mer information, och det är bra för den vuxna att låta barnets frågor styra diskussionen.

Respektera även barnets rätt att sörja på sitt eget sätt. Vissa barn reagerar starkt och behöver tröstas mycket i början, medan andra vill vara mest för sig själva med sin sorg eller rentav verkar helt oberörda av dödsfallet. Alla sätt att sörja är lika rätt, och det är viktigt att tillåta att barnet får sörja på sitt eget sätt.

Låt barnet delta

För barn är det ofta viktigt att få vara med i händelser fysiskt så mycket som möjligt för att känna att de får bearbeta sin sorg. Tänk på att låta barnet delta i begravningsarrangemang i den mån det är möjligt, exempelvis genom att välja kläder för den avlidna, fotografier att ha på kistan, eller musik att spela vid minnestillfället. Att få vara aktivt med i arrangemangen ger barnet en konkret möjlighet att bearbeta sina känslor samt ta farväl.

Förbered barnet på vad som kommer hända under begravningen. Förklara vilka som kommer delta, vad som kommer göras och vad som förväntas av dem. Poängtera för barnet att det är helt okej att vara ledsen och att säkert många fler kommer att göra det för att även de saknar den avlidna. 

Förbered barnet på en framtid utan den avlidna

Var redan i ett tidigt skede noga med att förklara för barnet att den avlidna inte kommer tillbaka. Tala öppet med barnet om hur det kan komma att kännas att fira viktiga högtider och födelsedagar i framtiden när den avlidna inte finns med. Precis som med begravningen är det här viktigt att låta barnet vara med och planera i den mån det är möjligt, hur nästa födelsedag eller högtid ska firas.

Var förberedd på att barnet eventuellt kommer att vilja tala mycket om känslor kring dödsfallet. Kom ihåg att sorg är en process som kan förändras. Barnet kan ha ett stort behov av att prata i veckor eller rentav månader framöver. Om så är fallet är det viktigt för den vuxna att tillmötesgå barnets behov av emotionellt stöd. Behovet att prata kan förändras över tid, det är därför bra att vara lyhörd inför barnets önskemål.

Låt barnet ha sin egen uppfattning

Många barn kanske frågar vart den döda tagit vägen, och det kan vara svårt för den vuxna att veta hur dessa frågor ska bemötas om man inte har svar på det själv. Då är det bra att fråga barnen vad de själva tror. Ofta har barn redan en uppfattning om vad de tror händer efter döden, exempelvis att mormor sitter på ett moln och tittar ner på dem, då är det bra att låta barnet ha den uppfattningen.