Täcker reseförsäkringen på kreditkortet dödsfall?

Det sista man vill göra när man planerar sin semester är att begrunda vad som skulle hända om en tragedi inträffar, därför är det för många oklart vilka regler som gäller och vilken slags försäkring man behöver ha.

En av de stora fördelarna med kreditkort är just deras reseförsäkringar, men det är inte helt tydligt vilka villkor som gäller. Så vad ingår i en typisk reseförsäkring? Täcker den dödsfall och begravningskostnader om en anhörig skulle gå bort utomlands?

Hur fungerar reseförsäkringar på kreditkort?

Det är kanske självklart, men för att använda en reseförsäkring på ett kreditkort så måste du köpa resan med själva kortet.

Vad som exakt avgör vilken bank eller kreditgivare som erbjuder bäst kreditkort för resor är mindre självklart. Förutom reseförsäkringen i sig så kan villkoren variera stort mellan olika kreditkort och kräver en hel del jämförelser (mer om detta längre ner i den här artikeln).

Du kan inte förvänta dig att varenda kreditkort på marknaden har reseförsäkringar som kan tänkas täcka alla oförutsedda kostnader på resande fot. Det är färre än fler kreditkort som har heltäckande reseförsäkringar – men dem finns.

Däremot erbjuder dock de flesta resekreditkort ett brett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring och avser en rad olika försäkringar som ditt reseskydd inte gör, till exempel avbeställningsskydd eller rätt till ersättning om ditt flyg (eller till och med bagage) skulle bli försenat.

Täcker reseförsäkringen dödsfall?

I många fall där det ingår en reseförsäkring i ditt kreditkort så täcks en stor del av kostnaden vid de fall du råkar ut för en olycka, vilket betyder att försäkringen även gäller vid dödsfall under dessa omständigheter – då i de allra flesta fall genom en så kallad dödsfallsersättning. En sådan ersättning är ett engångsbelopp och betalas ut till de efterlevande.

Det korta svaret är alltså ja, men det långa svaret, som kräver en aning mer efterforskning, är att det kan variera till vilken grad olycksfallsförsäkringen gäller beroende på kreditkort.

När det handlar om transport om den avlidne så är det ofta reseskyddet i din hemförsäkring som täcker denna kostnad, och vanligtvis inte resekortsförsäkringen.

Hitta det bästa resekortet

Man kan säga att kreditkort ofta delas in i olika genrer, det finns exempelvis bensinkort, shoppingkort, matkort och således alltså resekort.

Det allra viktigaste du ska se över när du väljer resekort är i vilken mån du kan utnyttja reseförsärkringen. Tänk på att det alltid ska komplettera ditt befintliga reseskydd i hemförsäkringen på något sätt, och inte bara vara en dubblett av något du redan har.

Är du ute efter ett kreditkort med en heltäckande reseförsäkring så krävs det att du granskar villkoren extra noga innan du bestämmer dig för vilket resekort du väljer.

Sedan är det upp till dig att överväga vilka övriga behov som du vill ska mötas, vare sig det handlar om låg ränta eller bonussystem och rabatter som du kan ta del av. Avgifter kan också spela stor roll, även om många resekort faktiskt erbjuds utan årsavgift.