Vad är en borgerlig begravningsförrättare

Vad är en borgerlig begravningsförrättare?

En begravning är något de allra flesta bevittnar flertalet gånger under sin livstid. Hur begravningen ser ut och är utformad, samt vart den hålls, kan dock variera stort. Vi är kanske allra mest vana vid att se att en präst håller i själva begravningen. Idag är dock många intresserade av att ha en borgerlig begravning av flera skäl. Några av skälen kan vara en större valfrihet i utformning av begravningen samt att man vill ha en icke-religiös begravning.

En präst eller en officiant

Den som leder en kyrklig begravning är en präst, medan den som leder en borgerlig begravning kallas för en officiant eller en begravningsförrättare. Den stora skillnaden mellan en officiant och en präst är förstås att en officiant inte är utbildad till präst. En officiant däremot kan ha vilken utbildning och vilket yrke som helst. Det finns utbildningar för att bli begravningsförrättare som officianten kan ha gått, men detta är inget krav.

Anhöriga kan välja att en anhörig eller en vän agerar officiant. En officiant kan vara vem som helst. Det finns förstås även utbildade officianter, samt officianter som har erfarenheter av att hålla i denna typ av ceremoni. Att välja någon som har erfarenhet av detta sedan tidigare kan vara en stor fördel då anhöriga kan få hjälp och stöd i processen att utforma begravningsceremonin tillsammans med officianten.

Den borgerliga begravningsförrättarens uppgifter

Det är alltså begravningsförrättarens huvudsakliga uppgift att tillsammans med de anhöriga komma fram till hur begravningsceremonin ska se ut. Det här fungerar på samma sätt som tillsammans med en präst. Som anhörig kan du lämna önskemål om hur ceremonin ska utformas, när man ska göra vad och hur det ska göras med m.m. Berätta också om den avlidne hade några önskemål för hur ceremonin skulle vara, och vart den skulle hållas.

Den borgerliga officianten kommer att fråga om den avlidnes liv, intressen och liknande. Det här gör officianten för att kunna skapa sig en bild av den avlidne och det brukar därmed hjälpa till att få en personlig prägel på både minnestal och ceremonin i stort. Eftersom det finns en mycket större frihet i hur en ceremoni utformas i en borgerlig ceremoni, jämfört med en kyrklig begravningsceremoni, kan ni tillsammans välja vilka dikter och sånger som ni vill ska användas.

Att välja en borgerlig begravningsförrättare

Det kan vara svårt att utse en borgerlig begravningsförrättare. Om ni har bestämt er för att inte utse en anhörig, eller annan närstående, utan letar efter en erfaren officiant kan det vara bra att veta vart du ska börja leta. Det enklaste stället att börja att höra sig för hos är begravningsbyråer. Kanske kan den begravningsbyrå ni anlitat rekommendera en särskild officiant i närområdet. Eftersom begravningsbyråer har många kontakter är detta ett klokt ställe att börja leta på.

Det går dessutom att kontakta den kommun där begravningsceremonin ska hållas. Det är nämligen så att många kommuner har egna utbildade begravningsförrättare som de kan rekommendera till era anhöriga. Det finns även privatpersoner, företag som arbetar med detta och som därför annonserar ut sina tjänster som officianter. Det kan vara bra att be om referenser. Gå dock alltid på magkänslan ni får vid ert första möte med officianten, oavsett vem som rekommenderat officianten till er.

Kostnad för en borgerlig begravningsförrättare

En fråga som uppstår hos många är vad en borgerlig officiant, eller begravningsförrättare kostar att anlita. Kostnaden varierar eftersom det är en fri prissättning, och priset är något som ni tillsammans måste avtala om. Ofta kostar en officiant mellan 2 500 kronor till 5 000 kronor, och medelkostnaden beräknas ligga på omkring 3 500 kronor. Är en anhörig eller vän officiant bestämmer ni såklart själva vad ersättningen ska bli, eller om denne väljer att ställa upp helt gratis.