Vad är ett dödsfallsbevis och gravsättningsintyg?

Vad är ett dödsfallsbevis och gravsättningsintyg?

I den här artikeln ska vi gå igenom vad ett dödsfallsbevis och gravsättningsintyg är samt hur de erhålls. Detta är viktigt att ha koll på om du ska anordna en begravning. Dödsfallsintyget utfärdas av läkaren som dödförklarar personen, något en läkare alltid gör oavsett om dödsfallet sker på sjukhuset, hemma eller på annan plats. Gravsättningsintyget är någonting som behövs för att kroppen ska kunna gravsättas eller kremeras , dettta utfärdas av Skatteverket efter att dödsfallsintyget kommit till dem. Handläggningstiderna kan variera för detta.

En släktutredning görs också, så att alla anhöriga kan underrättas om dödsfallet. Ett dödsfallsintyg behövs för att kunna sköta dödsboet och ordna begravningen. Inom vissa religioner ska begravningen ske snabbt efter dödsfallet och då är det en bra idé att veta mer om hur du kan skynda på dessa viktiga dokument. Nedan ska vi gå igenom vad som står med i de olika intygen, vad de används till, varför de behövs och hur du går tillväga för att erhålla dem.

Dödsfallsbevis

Ett dödsfallsbevis kallas även för ett dödsfallsintyg,  beviset utfärdas av Skatteverket. I detta intyg finns information om när personen avlidit samt vilka som är efterlevande åt denne. Där står tidigare och nuvarande make eller maka, samt barnen den avlidne har. Läkaren som dödförklarar en person ska skriva två intyg; ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg. Det första skickas till Skatteverket och det andra till Socialstyrelsen. Det är efter att Skatteverket fått in dödsbeviset som anhöriga kan beställa ett dödsfallsbevis (dödsfallsintyg) för skötsel av dödsboet.

Ett dödsfallsintyg behövs vid flera tillfällen, bland annat för att kunna ta hand om dödsboet, bouppteckningen samt arvskiftet. Intyget styrker deras rätt att hantera den avlidnes tillgångar i kontakt med myndigheter och banker. Exempel på tillfällen då dödsfallsintyget behövs är när en anhörig ska ansöka om efterlevandepension, när räkningar som kommer till dödsboet ska betalas, för att kunna avsluta abonnemang som den avlidne står för och vid uppsägning av avtal denne upprättat. Det behövs även när du kommer i  kontakt med försäkringsbolag, samt vid ärenden med Försäkringskassan.

Gravsättningsintyg

Dödsbeviset är det som registrerar dödsfallet hos Skatteverket , efter det utfärdar de ett ”Intyg för gravsättning och kremering”. Utan ett sådant intyg kan personen i fråga inte kremeras eller begravas i jord. Innehavaren av krematoriet eller förvaltaren av begravningsplatsen måste ha mottagit detta intyg innan de kan kremera eller begrava kroppen. Det innebär att intyget är väldigt viktigt då en person inte kan begravas utan det, men det finns några olika anledningar som kan göra att intyget försenas eller inte kan utfärdas.

Om ett brott misstänks och en obduktion måste genomföras kan inte gravsättningsintyget utfärdas. Om en rättsmedicinsk undersökning behövs måste läkaren anmäla dödsfallet till polisen istället för att skicka dödsintyget till Skattemyndigheten. Gravsättningsintyget kan inte heller utfärdas om det råder en tvist eller medling mellan de anhöriga gällande kremering eller urnsättning. Då ska en medlare försöka få parterna att komma överens, annars lämnas ärendet över till Länsstyrelsen. Det är då Länstyrelsen som får pröva vem som har bestämmanderätt gällande hur gravsättningen ska ske.

Vem har rätt att beställa ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg är en offentlig handling och det innebär att vem som helst har rätt att beställa ett sådant. Om enbart en person ska företräda dödsboet behövs en fullmakt från övriga dödsbodelägare för att kunna föra deras talan. Begravningsbyråer, banker, försäkringsmän med flera kan använda en online-tjänst på Skatteverket för att skriva ut ett dödsfallsintyg direkt. I vanliga fall kan begravningsbyrån fixa både dödsfallsintyg och gravsättningsintyg åt de anhöriga, vilket kan underlätta eftersom det är under en period med mycket känslor .