Var ska man sitta under begravningsceremonin?

Var ska man sitta under ceremonin?

Finns det några regler gällande hur gästerna ska sitta under begravningsceremonin, eller är det valfritt var du kan sätta dig?

Just i kyrkan finns det en del gamla traditioner gällande hur gästerna ska sitta, det handlar både om hur långt fram de ska sitta och på vilken sida i kyrkan. Oftast sitter de närmast anhöriga längst fram, vanligtvis på höger sida av kyrkans mittgång.

Geografiska skillnader kan dock förekomma gällande vilken sida besökare ska sitta på och det kan vara klokt att rådfråga en representant från begravningsbyrån. De står oftast vid ingången och delar ut eventuella program samt handbuketter till personer som beställt via begravningsbyrån. Det är givetvis viktigt att du kommer i tid till begravningen, gärna 15–20 minuter innan ceremonin börjar. Då har du gott om tid att hälsa på de anhöriga innan.

Vilka räknas som anhöriga till den avlidna?

Det är inte lätt att veta vem som är nära anhörig men de självklara är förstås den avlidnes maka/make och barn med partner. Barnbarn och föräldrar till den avlidna är också anhörig, samt syskon och mor/farföräldrar. Även svärmor, svärfar, svägerska, svåger och syskonbarn räknas som anhöriga till den bortgångna. Frånskild make/maka till den avlidne räknas inte som anhörig även om gemensamma barn finns. Familjen kan räkna in kusiner och bonusbarn som anhörig.

Höger eller vänster sida i kyrkan?

Även om det kan skilja sig åt vilken sida du bör sitta på under begravningen beroende på vilken del av landet du befinner dig i, är det vanligast att anhöriga sitter till höger i kyrkan. Då kan vänner, skolkamrater och arbetskollegor sitta till vänster. Dock kan nära vänner sitta med familjen om de anhöriga vill det. Reglerna brukar inte följas slaviskt och vissa kyrkor har sina egna traditioner.

Hur sitter man vid en borgerlig begravningsceremoni?

Vid en borgerlig begravningsceremoni finns det vanligtvis inga formella regler, men de närmast anhöriga brukar ändå sitta närmast kistan eller urnan. Placeringarna kan även bestämmas i förväg för att förenkla det för begravningsgästerna, det är helt upp till de anhöriga hur de vill göra. Placering under muslimska, judiska eller andra trossamfunds begravningar ser annorlunda ut. Dessa kan du läsa mer om i våra andra artiklar.

Fråga om du är osäker

Om du är osäker finns det en del personer du kan fråga om vilken plats du ska sätta dig på under ceremonin. Förutom representanten från begravningsbyrån brukar även prästen, vaktmästaren eller annan kyrkopersonal veta vilka platser som är för vem. Även i kyrkan kan det finnas reserverade platser för olika personer, om de anhöriga önskar det. Idag har många ingen kunskap om de äldre traditionerna och de försvinner mer och mer.