Vem är skyldig att städa ett dödsbo?

Efter att vi tagit vårt sista farväl börjar ofta nästa kapitel – att ta itu med dödsboet. Det är ingen lätt uppgift. Det är en tid fylld av både sorg och kanske lite förvirring. Så, vem tar ansvaret för att städa upp allt? Låt oss reda ut det tillsammans.

Vem städar Dödsboet

När någon nära oss går bort, är det ofta  de närmaste, som står där med nyckeln till ett hem fyllt av minnen. Det är oftast, föräldrar, barn, syskon eller bröstarvingar som får ta hand om allt, från att sortera personliga ägodelar till att betala räkningar. Om det finns ett testamente där den bortgångne utsett en eller flera personer att ta hand om boet, kallas dessa för boutredare. De får då äran – och bördan – att organisera och städa dödsboet.

Inventeringen

Första steget är ofta att ta en titt på allt som finns i boet, i en process som kallas för inventering. Det kan vara en känslosam uppgift att gå igenom alla personliga tillhörigheter, papper och dokument. Men det är nödvändigt, både för att det ska gå att dela upp arvet och för att betala eventuella utgifter.

Städningen

Nästa steg, själva städningen, kan vara både en fysisk och emotionell utmaning. Varje litet föremål kan ha en historia, ett minne kopplat till det. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra med allt. Vissa saker kanske familjen vill behålla, andra kanske ska säljas, ges bort, eller behöver kastas.

Anlita professionell hjälp för dödsbostädning

Men kom ihåg, du behöver inte göra allt själv. Ansvaret för att städa ett dödsbo kan delas. Och det är helt okej att be om hjälp. Det finns även företag som är specialiserade på att hantera dödsbon, som kan hjälpa dig genom hela processen, från inventering till städning och försäljning av tillgångar. De kan lätta på bördan och ge dig den vägledning du behöver genom den här svåra processen. Detta mot en kostnad givetvis.

Ta pauser och glöm inte av dig själv

Ett litet tips från oss på begravning.se är att, ta lite tid mellan inventeringen och städningen. Ge dig själv tid att bearbeta det som har hänt. Att skynda genom processen hjälper ingen, minst av alla dig själv.

Att städa ett dödsbo är ingen lätt uppgift. Det krävs mycket av oss, både fysiskt och känslomässigt. Men med rätt stöd och rätt inställning kan det också vara ett sätt att hedra den vi förlorat och ta hand om deras kvarlåtenskap på ett respektfullt sätt.