Allmänt om begravning

Nedan finner ni allmän information om begravning
samt de praktikaliteter som bör utföras inför den

Allmänt om begravning

En begravning kallas mer formellt för jordfästning och är en ceremoni som sker inför gravsättningen av en person som har avlidit. Det främsta syftet med begravningen är att säga farväl till den avlidne och att bekräfta den stora förändring som bortgången medför. Vi människor har ofta svårt att hantera dramatiska förändringar såsom en anhörigs bortgång. Därför spelar begravningen en viktig roll för den avlidnes anhöriga och vänner.

Begravningen har ett viktigt syfte

Det spelar ingen roll hur långt tillbaka i historien man går – alla civilisationer har utfört begravningsritualer. Inom oss bor nämligen ett behov av att visa vördnad och respekt samt att minnas de personer som har avlidit. En begravning är därför långt mycket mer än enbart en ritual. Den har ett syfte och en betydelse för den avlidnes anhöriga och vänner.

Begravningen är ett såväl offentligt som traditionellt och symboliskt sätt att uttrycka vår tro samt våra tankar och känslor om den avlidnes bortgång. En begravning är rik på både historia och symbolik, och den hjälper oss att erkänna den verklighet som bortgången medför. Den uppmuntrar oss att uttrycka vår sorg och visa medkänsla för de närmast anhöriga. Begravningen låter oss också omfamna vår tro och våra tankar om livet och döden.

Nedan belyser vi några av de viktigaste syftena med en begravning. Detta för att understryka vikten av begravningar och visa hur de hjälper oss att sörja de bortgångna.

En början på en ny verklighet

När någon vi älskar dör vill vi först inte inse verkligheten. Vi vill inte acceptera att personen ifråga verkligen har gått bort. Först i samband med begravningen får många möjligheten att ta in det faktum att så är fallet. Och för att kunna bearbeta vår sorg behöver vi först acceptera vad som har hänt. Därför är en begravning ett viktigt tillfälle för de sörjande att konfrontera verkligheten och påbörja sitt sorgearbete. Begravningen är dock inte slutet på arbetet med att bearbeta sorgen utan bara början på detsamma. Det är nu som vi måste skaka hand med den nya verkligheten – en verklighet utan den person som nu har lämnat oss.

Ett tillfälle att minnas den bortgångne

Ett annat av de viktiga syftena med en begravning är att vi får tillfälle att minnas den bortgångne. Detta kan till exempel göras genom den musik som spelas upp eller genom de dikter som läses. Även det faktum att vänner och anhöriga har samlats för begravningen är ett sätt att minnas. Vi kan minnas och dela med oss av vår koppling till den bortgångne och våra berättelser om denne. Genom att göra detta kan vi göra det enklare för oss själva att minnas och att gå vidare.

En möjlighet att stötta och att söka stöttning

Ett viktigt syfte med en begravning är att stötta de anhöriga som har stått närmast den avlidne. I samband med begravningen träffar vi andra personer som kände den person som vi älskade. Med dem kan vi dela våra minnen, sätta ord på våra känslor och söka stöd hos andra. En begravning ger de sörjande en möjlighet att träffas och erbjuda ett lyssnande öra och en kram av omtanke. Om ingen begravningsceremoni äger rum kan vänner till den avlidne få uppfattningen att familjen vill sörja i ensamhet. Men med en offentlig begravning får även vännerna möjligheten att uttrycka sitt stöd i en svår tid.

Ett tillfälle att uttrycka känslor och att sätta ord på dessa

Vi människor är känslosamma varelser. Ibland känner vi mycket men tystar medvetet ner våra känslor. När så är fallet kan känslorna lätt bli alltför tunga att bära omkring på. En begravning är tänkt att vara en trygg plats där vi kan släppa ut våra tankar och känslor. Genom att sätta ord på våra känslor kan vi påbörja bearbetandet av sorgen. Du kanske känner att du vill prata ut, gråta eller bara sitta tyst tillsammans med en person som bryr sig. Oavsett vad du behöver är uttryckandet av känslor en viktig del av begravningen. För genom att ge utlopp för våra känslor kan vi inleda sorgebearbetningen och gå vidare i livet.

En tid och plats att söka svar på svåra frågor

När någon vi älskar dör väcks plötsligt många frågor. Några av de frågor som kan dyka upp är:

  • Levde den avlidne ett bra liv?
  • Varför dog hen?
  • Varför dör vi människor överhuvudtaget?

Det finns förstås inga enkla svar på dessa frågor. Men en begravning ger oss åtminstone en tid och plats för att ställa frågorna och söka svar. Genom att söka för en betydelse och tillåta oss själva att finna ro och försöka komma över den förlust som bortgången medför för oss.

En övergång till fortsättningen av livet

Ytterligare ett viktigt syfte med en begravning är att markera en övergång till det fortsatta livet. Detta sker på två sätt: till att börja med kan du i samband med begravningen påbörja din resa mot att hitta en ny självidentitet. Dessutom markerar den övergången till en ny tillvaro utan den bortgångne. Till exempel kan du nu gå från att ha varit gift till att bli änka eller änkling. Dessutom får begravningar oss ofta att fundera på våra liv med ett nytt perspektiv. Kanske får detta dig att börja tänka på hur du ska spendera återstoden av ditt liv?

Är en begravning en ceremoni?

Ja, en begravning är en ceremoni. Begravningsceremonin går i stort sett till på ett liknande sätt oavsett var den äger rum. Tal, böner och musik är vanligt förekommande inslag vid i princip alla begravningar. Efter själva begravningen brukar även en minnesstund hållas – den ingår dock inte i själva ceremonin. Begravningsceremonin är i regel öppen för en större skara deltagare medan minnesstunden oftast är för de allra närmaste anhöriga.

Vem betalar för begravningen?

Alla personer som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Denna täcker kostnaderna för kremation eller gravsättning och gravplats i 25 års tid samt vissa transporter. Om den person som har avlidit var medlem i Svenska kyrkan har den avlidne även betalat en kyrkoavgift. Kyrkoavgiften täcker kostnader för begravningsceremonin samt de funktionärer som är närvarande i samband med ceremonin.

Övriga kostnader för begravningen betalas av dödsboet. Detta görs med de tillgångar som den avlidne har lämnat efter sig. Med dessa medel bekostas till exempel urna eller kista, dödsannons, blommor och kostnaderna för det arbete som begravningsbyrån utför.

Vissa personer har även en begravningsförsäkring eller livförsäkring. Om så är fallet kan det enligt försäkringen finnas pengar som har satts av för begravningskostnader. Även den avlidnes hemförsäkring eller andra sorters försäkringar kan ibland täcka en del av kostnaderna.

Skulle dödsboets tillgångar inte vara tillräckliga för att betala alla skulder har begravningskostnaderna högsta prioritet. Om pengarna ändå inte räcker till finns det möjlighet att ansöka hos kommunen om ekonomisk hjälp med begravningen.

Som anhörig behöver du med andra ord inte fungera särskilt mycket kring den ekonomiska aspekten. Det är den avlidne som genom sitt dödsbo betalar för begravningen.

Vad säger man vid en begravning?

Det finns flera fraser som du kan använda dig av för att uttrycka stöd till de anhöriga. Dessa är några exempel på saker som du kan säga vid en begravning:

  • Jag beklagar din förlust.
  • Mina tankar är med dig.
  • Jag tänker på dig.
  • Jag finns här för dig.
  • Finns det något jag kan göra för dig?

Hur långt efter dödsfallet ska begravningen äga rum?

Gravsättningen eller kremeringen av den avlidne ska äga rum inom en månad från dödsfallet. Det är möjligt att ansöka om anstånd hos Skatteverket för att senarelägga en begravning. Detta beviljas dock endast om det föreligger särskilda skäl för ett sådant senareläggande. Ett exempel på en sådan situation är om en anhörig på grund av sjukdom har förhinder för att ordna med begravningen i tid. För att ett anstånd om att senarelägga begravningen då ska beviljas av Skatteverket bör inte heller en annan anhörig kunna ordna med gravsättningen.

Äger begravningar alltid rum på fredagar?

Nej, begravningar är inte alltid rum på fredagar. Fredagar är dock den veckodag som är allra mest efterfrågad för begravningar. Många församlingshem och präster är därför uppbokade på fredagar. Begravningsbranschen och kyrkan har därför försökt att återinföra lördagar som en möjlig begravningsdag men intresset bland anhöriga har varit lågt.

Vad gäller kring begravning när man har gått ur Svenska kyrkan?

Den avlidnes eventuella medlemskap i Svenska kyrkan har stor betydelse vid en kyrklig begravning. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift och har därför rätt till en kostnadsfri begravning i kyrkans regi. Vid en sådan håller en präst i ceremonin, en organist spelar orgel och församlingens vaktmästare är behjälplig med de praktiska förberedelserna.

Men om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan gäller andra förutsättningar. I samband med att man går ur kyrkan tar man ur kyrkans perspektiv avstånd från kyrkans tro. Detta tillsammans med det faktum att man inte betalar kyrkoavgiften gör att man saknar rätten till en kostnadsfri kyrklig begravning.

Om den avlidne har gått ur Svenska kyrkan anses det också olämpligt att en präst håller i ceremonin i kyrkan eller församlingshemmets lokaler. Med det sagt är en avliden utan medlemskap i Svenska kyrkan fortfarande berättigad till en begravningsceremoni i kapellet.