Får man ledigt av sin arbetsgivare vid dödsfall och begravning?

Får man ledigt av sin arbetsgivare vid dödsfall och begravning?

Du har som arbetstagare, laglig rätt att vara ledig vid nära anhörigs dödsfall och begravning. Som nära anhörig brukar man räkna följande: 

mor- och farföräldrar samt svärföräldrar. Finns det ett kollektivavtal, kan det framgå där vilka som räknas som nära anhörig. Nära vän pojk- eller flickvän som inte är sammanboende, räknas inte som nära anhörig men i sådana fall bör du kontakta din chef för rådgivning. Trots allt är det denne som ska besluta om din ledighet i detta fall.

Ledigheten kan gälla upp till 10 dagar efter anhörigs bortgång och begravning. Längden på ledighet beror också på hur du mår. Tala med din närmsta chef för en lösning som känns bra för dig. Det finns inga fastställda regler för ledigheten i dessa fall men en arbetsgivare brukar generellt följa de rekommendationer eller den företagspolicy som företaget har och dessa brukar ligga på ungefär 10 dagar. Behöver du fler dagar än dessa finns alltid möjlighet till att ta ut tillgängliga semesterdagar.

Har du rätt till betald ledighet vid dödsfall och begravning?

Du har ingen laglig rätt att få betald ledighet men i många fall beviljar arbetsgivaren betald ledighet vid dödsfall eller begravning. Däremot har arbetsgivaren, enligt lag, en skyldighet att ge dig ledigt vid denna typ av situation. Denna ledighet behöver således inte planeras in, men däremot måste du kontakta din arbetsgivare eller närmsta chef omgående, för att denne  ska kunna planera fortsatt arbete med eventuella ersättare m.m. Detta är även viktigt, för att inte skapa fler problem än nöden kräver.

När ett dödsfall sker, påverkas man oftast negativt och man kan vara okoncentrerad samt känslomässigt sårbar. Därmed ökar även riskerna för olycksfall och skador, både för dig själv och andra, därför är det en självklarhet att du inte ska arbeta. I vissa fall kan du behöva sjukskrivas , det kan du då ta upp med din företagsläkare eller din hälsocentral. Tiden för sjukskrivningar beror helt enkelt på hur du känner dig och vad din läkare säger. Det är en individuell bedömning från fall till fall.

Vad ska jag säga till mina arbetskamrater?

Om du känner att du vill berätta för dina arbetskamrater om vad som har hänt då ska du självklart göra det.

 Det kan ibland vara bättre eftersom dessa personer kanske är dina vänner även på fritiden. Det viktigaste är kanske inte att prata, ibland kan det vara skönt att veta att någon bara finns där vid din sida. Vi människor är olika, alla bearbetar sorgen på sitt egna vis.

Finns det stödpersoner på arbetsplatsen såsom kamratstödjare eller skyddsombud, då kan du även tala direkt med dem. De har alla en lagstadgad tystnadsplikt som skyddar den information ni talar om. Du kan även kontakta dessa via telefon om du önskar det. Vet du inte, eller är osäker på vilka dessa kontaktpersoner är prata då med din chef. Denne ska ha en lista med namn och telefonnummer till dessa personer. De utvalda kontaktpersonerna är dessutom utbildade  för denna typ av samtal, många gånger är de kontaktbara dygnet runt.

Glöm inte bort dig själv i din sorg.

Vardagslivet och dess rutiner må kanske kännas oväsentliga i din tunga sorg men dessa är viktigare än du kanske tror. För att du ska orka ta dig igenom allt som måste göras, bör du se till att sköta om dig själv , dina eventuella barn, husdjur, boskap och dess välmående samt behov.  Utför dina vanliga rutiner, som att handla, laga mat, sköta den personliga hygienen, tvätta, städa och betala räkningar etcetera. Sånt man kanske inte tänker på men är nödvändigt. Detta hjälper dig för stunden att tänka på något annat.