Vad kostar en begravning idag

Majoriteten av de som förlorar en nära anhörig har önskemål om att anordna en begravning med ceremoni för denne. Trots att det i Sverige inte finns någon som säger att du måste anordna en begravningsceremoni är det något som väldigt många vill göra då man ser det som ett fint sätt att samlas för att hedra den avlidne.

Vad man däremot lätt kan glömma bort är att en begravning kan kosta en hel del. I tider där man sörjer är det inte ovanligt att sådana praktiska frågor och aspekter kommer i andra hand. Vad en begravning kostar kan vi dock inte svara på såhär direkt. Utan kostnaden för en begravning kan variera utifrån en mängd olika faktorer. Läs mer om det här nedan!

Det påverkar vad begravningen kostar

För att ta reda på vad en begravning kommer kosta finns det ett flertal aspekter man måste räkna in, vilket i sin tur har att göra med hur de nära anhöriga väljer att utforma begravningen i fråga. Det som ofta framförallt är avgörande för kostnaden är om man väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå eller inte. 

Om ni endast väljer att genomföra en gravsättning av kistan eller askan, det vill säga utan ceremoni, kommer priset bli lägre. Finns det däremot önskemål kring att ha en begravningsceremoni i samband med en kyrklig eller borgerlig begravning kommer priset automatiskt bli dyrare. 

Så mycket kostar en begravning

En så kallad enkel begravning utan tillhörande ceremoni brukar i snitt kosta från 10000kr och uppåt. Detta utifrån att man endast tar lite hjälp av en byrå eller rådgivare, och istället gör det mesta själv. För begravningar med ceremoni ligger priset i snitt på 27 000kr, enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). 

De aspekter som framförallt avgör vad en begravning med ceremoni kostar är saker som: 

  • Blomsterarrangemang
  • val av lokal
  • minnesstund
  • catering
  • val av kista eller urna
  • gravsten 
  • dödsannons
  • bouppteckning 
  • transport  

I det snittpris på 27 000kr för en begravning som SBF tagit fram ingår varken pris för dödsannons eller gravsten, och inte heller de juridiska kostnaderna. För att få svar på vad en begravning kommer kosta måste du se till vilken typ av begravning det gäller och hur en möjlig ceremoni utformas

Valet av begravningsbyrå påverkar kostnaden

Något du bör ha i åtanke då du ska anordna en begravning är att valet av begravningsbyrå ofta är det som främst är avgörande för den totala begravningskostnaden. Det förutsatt att det överhuvudtaget finns ett intresse av att anlita en begravningsbyrå. 

Sköter ni all planering och genomför allt jobb på egen hand tillkommer inte denna kostnad. I Sverige är detta fullt möjligt då det inte finns något krav på att man måste anlita en begravningsbyrå i samband med begravningsplanering. Istället är det upp till var och en hur och av vem arrangemanget ska genomföras, samt om en ceremoni är aktuellt eller inte. 

Vem betalar för begravningen?

Oavsett hur just du planerar att anordna en begravning går det inte att undgå det faktum att en begravning kostar pengar. Att anordna en begravning utan ceremoni, och utan att ta hjälp av begravningsbyrå, blir generellt sätt billigare än om man till exempel vill ha en kyrklig begravning. 

Men, det finns fortfarande saker som enligt svensk lag måste tas itu med och anordnas i samband med ett dödsfall, som hör begravning till. Den avlidne måste gravsättas i sin kista eller urna, vilket någon måste betala för. I de allra flesta fall kommer den avlidnes dödsbo stå för kostnaderna som uppstår i samband med begravningen. 

Om det saknar pengar i dödsboet

Visar det sig att det saknas tillräckligt mycket pengar i dödsboet för att kunna betala för den begravning som anordnas kan det finnas andra sätt att betala för begravningen. De ansvariga kan bland annat ansöka om att få bidrag från den avlidnes hemkommun i och med en dödsboanmälan.