Kostnader vid begravning och dödsfall?

Kostnader vid begravning och dödsfall?

En begravning kostar runt 25 000 kronor, men det kan variera beroende på valen som görs. Val av kista och urna spelar roll för kostnaden, samt om en minnesstund ska hållas. Andra saker som kostar mer än vad du tror är dödsannons, transporter samt gravsten. Du kan få ner kostnaderna för begravningen till runt 8 000 – 10 000 kronor, om den är i det enklaste laget. Kan dödsboet inte finansiera begravning, finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Skulle man inte få det beviljat kan man låna pengar för att finansiera begravningen.

Kista, urna och gravsten

Kistan är en av de dyraste sakerna vid en begravning, men de finns i varierande priser. En kista kan kosta från 4 000 kronor och uppemot 40 000 kronor beroende på vad som önskas. Om den avlidna ska kremeras tillkommer även kostnad för en urna som askan kommer att läggas i och som sedan sänks ner i jorden. Kistan kommer att kremeras med kroppen och allting läggs sedan i urnan. Urnor kan kosta från 1 500 kronor och uppåt.

En begravning kostar i snitt mellan 18 000 och 26 000 kronor, varav mycket av detta är arvode till begravningsbyrån. I detta snittpris är inte gravstenen inräknad, vilket också är en stor kostnad. En gravsten behövs inte om den avlidna ska begravas på minneslund eller askgravplats, utan bara för gravar som används för urnor och kistor. Gravstenen brukar inte kunna sättas på graven förrän efter 6–12 månader, då marken behöver ”sätta sig” innan gravstenen kan sättas på plats.

Transporter, blomsterarrangemang och musik

Transporter är någonting som alltid kommer att kosta, dock beror priset på hur många samt hur långa transporter det handlar om. Ska kroppen kremeras räknas transport till och från krematoriet. Om begravningen hålls på annan ort räknas transporten för det. Det kan bli ganska stora kostnader samtidigt som det kan skilja sig mellan olika begravningsbyråer. Vill nära anhöriga ha en visning av den avlidna tillkommer även kostnader för detta.

Blomsterarrangemang är vanliga vid begravningsceremonier och många väljer att ha en kistdekoration med band där hälsningar kan skrivas. Du kan antingen välja mellan färdiga arrangemang eller planera ett eget med en blomsterhandlare.

Kostnader för minnesstund

Minnesstunden kan också innebära stora kostnader, men det beror på vad som serveras. Många tycker det är skönt att ordna med catering för att slippa ordna maten eller fikat själva. Vad som ska serveras beror helt på årstid och tidpunkt på dagen. Handlar det om eftermiddagsfika kan det räcka att servera smörgåsar eller kakbuffé. En klassisk smörgåstårta går hem hos de flesta och kostar cirka 200 kronor per person. 

Många gånger sker inbjudan till minnesstunden via dödsannonsen, men även personlig kontakt förekommer. Ibland tillkommer även kostnad för lokal att ha minnesstunden i. Många kyrkor lånar dock ut sina församlingshem till begravningsgästerna. Minnesstunden kan även hållas i hemmet hos någon av de närstående.

Tänk på att anordna en minnesstund som passar den satta budgeten samt att den även följer den avlidnes önskningar. För att enklare beräkna åtgången på mat bör gästerna anmäla om de kommer eller inte.

Kostnader för boende och övriga räkningar

En annan sak att tänka på är kostnader för boende, speciellt om den avlidna bodde själv i en hyres- eller bostadsrätt. Det innebär oftast inga problem om det finns pengar i dödsboet, men annars kan det vara viktigt att snabbt få igång en uppsägning eller försäljning. Tänk som anhörig på att kontrollera vilka löpande utgifter den avlidna hade och avsluta abonnemang så snabbt det går.