Avtal och tjänster som ska sägas upp för den avlidne

Avtal och tjänster som ska sägas upp för den avlidne

När någon avlider uppstår ofta ett vakuum av både chock och sorg. Trots att sorgearbetet knappt har hunnit starta krävs det av anhöriga att direkt sätta sig in i den anhöriges liv och att börja avsluta avtal, abonnemang och tjänster samtidigt som flyttstädning och begravning ska anordnas. Det är helt enkelt väldigt mycket som måste ske på kort tid. I denna artikel kan du läsa om vad som är viktigt att säga upp i den avlidnes namn.

Vilka informeras vid ett dödsfall?

I Sverige har vi generellt ett välfungerande system när någon avlider. Den läkare som dödförklarar den avlidne skriver ett dödsbevis som sedan skickas in till Skatteverket. Handlar det om en person som varit försvunnen är det Skatteverket själva som beslutar om dödförklaring och som sedan själva utfärdar ett slags dödsbevis. När dödsbeviset är upprättat så är det officiellt att personen har avlidit. Det här gör att myndigheter inom kommunen, regionen eller landstinget omedelbart meddelas om dödsfallet.

Ibland händer det dock att något sker på vägen och dödsfallet inte korrekt registreras hos en myndighet. Det kan då fortsättningsvis komma brev eller utbetalningar från exempelvis Försäkringskassan. Det är i sådana fall bra att kontakta den aktuella myndigheten så fort detta uppdagas. Det här är dock något som är ovanligt, men det kan vara bra att vara uppmärksam på vilken post som kommer i den avlidnes namn en tid framöver.

Säga upp försäkringar

Det finns en hel del avtal och tjänster som inte sägs upp per automatik när någon har avlidit. Det här beror främst på att dessa företag inte har tillgång till samma typ av information som myndigheter har. I många fall fungerar det att ringa företaget eller föreningen och meddela dödsfallet, men ofta vill de ha dödsfallet bekräftat genom att du skickar in ett så kallas dödsfallsintyg. Detta är ett intyg som anhöriga kan beställa hos Skatteverket.

När det gäller försäkringar är dödsfallsintyg viktigt eftersom försäkringar ibland betalas ut till efterlevande. I ett dödsfallsintyg bekräftas vilka närmast anhöriga som finns till den avlidne. En del försäkringar kanske ska sägas upp helt, medan andra så som hemförsäkring behöver föras över på en annan familjemedlem. Exempel på försäkringar som kan beröras av ett dödsfall är hemförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, kapitalförsäkring, pensionsförsäkring samt försäkringar för till exempel bil, båt, cykel, fritidshus och kamerautrustning.

Bankkonton och abonnemang

Det går inte att avsluta ett bankkonto i direkt samband med ett dödsfall. Det går endast att göra efter att bouppteckningen är färdigställd. Däremot kan du ta reda på konto-, bank- , eller kreditkorts uppgifter  och klippa  dessa så att de inte hamnar i orätta händer, säga upp konton kopplade till exempelvis bensinmackar och andra typer av rabattkort. Ett exempel på en av dessa är kreditkort med bonus.  Du bör också se till så att eventuella autogirobetalningar upphör. Om den avlidne hade någon form av bankfack bör detta inventeras samt avslutas.

När det gäller abonnemang kan det finnas en uppsjö av tjänster att säga upp. Ibland kan det vara svårt att få en överblick över vilka abonnemang den avlidne hade utan att kontrollera bankutdrag först. Det som är viktigast att säga upp i tid är hyresavtal, avtal för garage- eller parkeringsplats, sophämtning, el-, vatten- och avloppsavtal samt avtal för mobiltelefoni. Även eventuellt bredband, tidningar och TV-abonnemang måste sägas upp.

Socialt umgänge och föreningar

Den avlidne kanske hade hemtjänst eller insatser beviljade från biståndshandläggare. Exempel på sådana insatser är exempelvis socialt umgänge. Beroende på vart dödsfallet inträffade, och personliga omständigheter, är det bra att kontakta hemtjänst och kommunen för att avsluta dessa åtgärder. Den avlidne kanske gick på kurser och då behöver även denna kursanordnare få veta om dödsfallet. Även föreningar måste kontaktas då de annars troligen kommer att fortsätta skicka ut kallelser och inbetalningskort för nästkommande kalenderår i den avlidnes namn.