Begraver man ett dödfött barn?

Begraver man ett dödfött barn?

För inte så länge sedan var det inte ens frågan om att det skulle ske en begravning för ett dödfött barn men idag har föräldern en rättighet att bestämma vad som händer med kroppen. Vare sig föräldern väljer att låta sjukvården ta hand om det eller om de själva väljer hur de vill gå tillväga så sker det en begravning. Låter du sjukvården ta hand om det är dina önskemål fortfarande prioriterade.

Om du inte vet hur du ska gå tillväga eller om du känner att du inte vill bestämma vad som händer finns det en automatisk händelsegång mellan sjukvården och begravningshuvudmannen. Kroppen kremeras och begravs i en minneslund som du kan besöka. Det kan vara fördelaktigt att välja det här tillvägagångssättet om sorgen är så stor att ditt sorgearbete måste vara en prioritet eller om en begravning innebär att du kommer att må sämre.

Det finns inget rätt eller fel

Det är lätt i dagens samhälle att oroa sig om vad andra tycker och framförallt på internet där alla kan titta. Många har en åsikt och skäms inte för att dela med sig av den även när den inte är önskad. Det du ska tänka på är att detta är en unik situation där det inte finns rätt och fel. Det är alltid ni föräldrar som bestämmer hur ni vill göra med begravningen.

Vilka möjligheter har du?

Möjligheterna för en begravning av ett dödfött barn är mer eller mindre detsamma som för en vanlig begravning. Du kan välja mellan kremering eller kista, mellan begravningsplats eller minneslund och om du vill ha en ceremoni. Begravningspersonalen är vana vid sörjande personer och vet hur de kan stötta dig för att ta reda på hur du vill gå tillväga.

Kostnader

Tyvärr är kostnaden också en aspekt när det gäller en begravning, speciellt om det är en oväntad begravning. En riktigt utformad och dekorerad begravning kan kosta upp till 50 000 svenska kronor. En enklare och mer diskret begravning kan kosta runt 10 000. Har du inte råd kan kommunen hjälpa till för att det ska bli en anständig begravning. Det finns också vissa försäkringar som kan täcka kostnaden.

Sorgearbetet

En begravning är ett sätt att ta farväl av en älskad person. Det kan vara ett verktyg för att hjälpa dig bearbeta dina känslor och ett sätt för dig att känna att du har kontroll. Det gäller även för ett dödfött barn. En begravning ger en möjlighet att kunna hantera din sorg på ett bra sätt eftersom chocken och sorgen kan liknas vid andra hastiga samt oförberedda dödsfall.