Vilka sånger och musik passar vid begravning

Vilka sånger och musik passar vid begravning

Vilka sånger och musik passar vid begravning? Musiken är någonting som tenderar att bli ett minne vid en begravning. Våra sinnen tycks minnas musik bättre än ord. Dessutom blir själva ceremonin vacker med rätt musik, men hur vet du vad om är rätt?  En vanlig metod är...
Begravningens olika delar

Begravningens olika delar

En begravning består av olika delar och de skiljer sig även åt beroende på om det är en jordfästning eller om den avlidne ska kremeras. Vanligtvis har en begravning tre delar; bisättning, begravningsceremoni och gravsättning. Oftast efterföljs detta av en minnesstund....