Dödsbon och försäljning av fastighet / bostadsrätt

Dödsbon och försäljning av fastighet / bostadsrätt

I denna artikel reder vi ut vad som gäller vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt i ett dödsbo. Förutom tyngden av sorgen finns det otroligt mycket att tänka på när en närstående har gått bort. Det sista man vill tänka på är troligen alla praktiska saker om dödsboet som behöver lösas.

Vad är ett dödsbo?

Vi börja med att reda ut vad ett dödsbo är, det är den avlidnes samlade tillgångar. Med andra ord pengar, lösöre, bostad och eventuella skulder personen hade. Dödsboet är en juridisk person som är aktivt fram till att bouppteckning och arvskifte är klart.

Arvingarna till den avlidne blir dödsbodelägare som sedan har gemensamt ansvar att sköta dödsboets ekonomi fram tills att bouppteckning sker. De som blir dödsbodelägare är efterlevande maka / make, barn och andra som har rätt till arv genom arvsrätt och testamente. En del av förvaltning av dödsboet kan handla om att sälja fastigheter och värdepapper. För att underlätta utser många en person i dödsboet som får fullmakt att sköta dödsboet fullt ut.

Kan man sälja ett dödsbo innan bouppteckning?

Det behövs en färdigställd bouppteckning för att dödsbodelägarna ska kunna sälja en fastighet i ett dödsbo. Man kan sälja den innan men köparen får inte tillträde till fastigheten innan bouppteckningen är klar och registrerad. För att undvika problem är det självklart rekommenderat att avvakta tills det att bouppteckningen är klar.

Hur säljer man en fastighet i ett dödsbo?

En fastighet kan endast säljas om samtliga dödsbodelägare godkänner försäljningen. Undantaget är om ett testamente reglerar vad som ska ske med bostaden.

Om alla dödsbodelägare är överens så ansöker man om en lagfart för fastigheten. Efter att man ansökt om lagfart är det rekommenderat att kontakta en värderingsman eller mäklare för en värdering samt besiktning av hus/fastighet.

Hur säljer man en bostadsrätt i ett dödsbo?

När det gäller en bostadsrätt som ägs av en avliden så måste bouppteckningen ha slutförts för att en försäljning ska kunna genomföras. När bouppteckningen är registrerad så görs en bodelning vilket innebär att de pengar som kommit in från försäljningen av bostadsrätten har tillfallit dödsboet och sedan kan fördelas till dödsbodelägarna.

För att undvika juridiska felaktigheter och bråk bland dödsbodelägarna är det viktigt att bouppteckningen görs ordentligt innan en bostadsaffär inleds.

Skyldigheter efter en försäljning

Om du som dödsbodelägare får del av försäljningssumma som gått med vinst är du skyldig att betala skatt på vinsten. Samma skatteregler gäller för försäljning av dödsbon som när en privatperson säljer en fastighet.