Flaggningsregler vid begravning?

Flaggningsregler vid begravning?

Det finns särskilda regler för hur du ska flagga vid en begravning men precis som det är med svenska regler för flaggning så är de inte absoluta. Det finns med andra ord en hel del flexibilitet i reglerna för flaggning vid begravning. Det finns ett mer allmänt begrepp för en sådan flaggning vilken är att flagga på halv stång. Reglerna har mer karaktären av riktlinjer som talar om var och när du flaggar.

Flagga på halv stång

Uttrycket ”flagga på halv stång” har sitt ursprung från sjöfarten men vad betyder det och hur gör du på land?
 I själva verket ska flaggan inte alls visas på halv stång utan på två tredjedelar av flaggstångens längd räknat från marken. Då flaggan hissas ska den först hissas i topp av flaggstången för att sedan halas ned till två tredjedelar av flaggstången. Det är då mitten av flaggans kortsida som ska befinna sig där.

När flaggan ska tas ner efter en flaggning på halv stång hissas den upp till toppen av flaggstången innan den halas ner. Här gäller lite olika regler beroende på i vilket sammanhang flagga är hissad. Är det dödsdagen halas flaggen ner i samband med solnedgången efter att ha varit hissad i topp, är det vid begravningen hissas flaggan i topp då ceremonin är slut och flaggan tas ner vid dagens slut.

Var flaggar man?

I första hand flaggas det vid dödsfall vid den avlidnes bostad. Det finns inget hinder för andra personer eller organisationer att flagga. Är den avlidne en nära släkting, kanske äldre, är det lämpligt att flagga för denne. Även arbetskamrater eller nära vänner kan hedras på sin dödsdag med flaggning på halv stång. Då det gäller arbetsplatser och organisationer som föreningar, får sunt förnuft gälla om det ska flaggas på halv stång.

Stora organisationer bör ha en policy som avgränsar vilka som det ska flaggas för. Är det en arbetsplats med många anställda flaggas det vanligen vid huset där den avlidne arbetade, är det en förening så flaggas det för personer som har varit aktiva i föreningen, styrelsemedlemmar eller liknande. Flaggning på halv stång är som det påpekats tidigare en flaggning på två tredjedelar av flaggstångens höjd. Undantag är fasadflaggor som hissas på halv stång.

När flaggar man?

I första hand flaggas det på dödsdagen. Kommer dödsbudet sent på dagen så att flaggan bara är hissad på halv stång under en kort tid kan flaggan hissas den dagen efter dödsdagen. Flaggan hissas även i samband med begravningen. Vanligen hissas den då i topp när begravningen är över. Flaggan kan sitta i topp tills solen går ner eller halas omedelbart. När det kommer till arbetsplatser flaggas det vanligen första arbetsdagen efter dödsfallet om det skett en helgdag.

Märk väl att det är bara den svenska flaggan som hissas på halv stång. Vimplar, föreningsflaggor samt EU-flaggan hissas inte på halv stång. Du kan även använda den svenska flaggan som kistdekoration. I sådant fall placeras flaggan kors närmast huvudänden. En lämplig storlek kan vara en tremetersflagga. Inga andra kistdekorationer läggs ovanpå flaggan, bara handbuketter. Flaggan tas bort innan kistan sänks ner vid jordbegravning, vid kremering kan flaggan följa kistan och brännas.

Specialregler och historia

Då en kunglig person avlider flaggas det på halv stång hela dagen. Vid statsbegravning utfärdas särskilda regler som gäller för just den begravningen. Vid landssorg flaggas det på flera flaggstänger om sådana finns. Traditionen att flagga på halv stång kommer som nämndes från sjöfarten. Det började på 1600-talet då man ville visa sorg. Man lät riggen stå i oordning för att visa uppgivenhet inför döden medan flaggan halades till halv stång för att ge plats åt dödens osynliga flagga.