Hur berättar man om dödsfall för nära och kära

Hur berättar man om dödsfall för nära och kära

Att förlora någon är en del av livets gång, dock känns det alltid svårt att meddela nära och kära om dödsfallet. Du bör först kontakta de närmsta familjemedlemmarna och vännerna. Det bästa är om man kan meddela vad som skett i egen person. Om du inte kan ställa upp personligen är det bra att se till att det finns någon som kan stötta den anhöriga.  Finns det inte någon sådan stödperson i närheten av var den anhöriga bor går det bra att kontakta polisen eller sjukvårdsupplysningen för hjälp.

När du meddelar någon som inte är en nära anhörig går det bra att meddela via telefon, internet eller e-post, beroende på vad som känns bäst. Ifall dödsfallet sker på arbetsplatsen på grund av en sjukdom eller olycka ska anhöriga meddelas efter samråd skett av läkare, präst och polis. Företagsledningen bör också informera de anställda om vad som inträffat och eventuellt hålla ett krismöte för gruppen.

Dela upp ansvaret mellan flera personer

Det kan vara enormt påfrestande för en enskild person att meddela flera i sin närhet när en anhörig eller närstående har gått bort. Var inte rädd för att be om hjälp och säga till när du inte orkar. Se till att avlasta varandra och låt andra ta nyheten vidare om du inte klarar det själv. Detta är en tid då det är okej att visa sig sårbar och sätta gränser för sig själv. Om du inte har hela ansvaret kommer det bli enklare.

Vi vet aldrig hur vi kommer reagera när ett dödsfall sker. Alla har sitt eget sätt att hantera sorgen på, det finns inga rätt eller fel. Låt en person vara för sig samt ha tid att sörja om det är det som krävs. Hör efter vad du kan göra för att avlasta. 

Försök göra det bästa av situationen. Var en god lyssnare om personen hellre vill prata. För många känns det bättre om man pratar gamla minnen om hur den avlidne var som person.

Vad kan man säga till någon som precis förlorat en nära?

När någon nära har avlidit finns denna personen oftast i tankarna 24 timmar om dygnet. Trots detta är det många som känner att det är förbjudet att nämna den avlidnes namn och prata om minnen. Det är dock viktigt att få prata om den avlidne, relationen och vad hen betydde för den anhöriga. Att prata om personen kan ibland hjälpa till att lindra sorgen. Om du däremot inte vet vad du ska säga till personen som förlorat en anhörig, går det bra att säga detta. Visa att du finns där.