Hur bör man sköta om gravplatsen?

Hur bör man sköta om gravplatsen?

För många är gravplatsen efter en nära anhörig ett viktigt ställe att minnas en älskad familjemedlem. Gravplatsen bör därför vara välskött, för att bli ett rofyllt ställe där det finns tid att sörja, minnas och reflektera över den man känt älskat. Det går att överlåta skötseln av gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen, men många vill också ta hand om den själva. Att sköta gravplatsen kan bli ett sätt att fortfarande visa hänsyn och uppskattning till den närstående.

Kyrkogårdsförvaltningen

När man har en gravrätt brukar det finnas särskilda regler kring hur den bör skötas. Därför kan det vara bra att diskutera de planer du har med kyrkogårdsförvaltningen först. De kan ha särskilda regler för hur mycket av gravrättens yta som får täckas av plantering, eller att de växter som planteras måste hållas innanför gravens gränser så att gräsklippning underlättas. Ett enkelt sätt att tydligt visa för kyrkogårdsförvaltningen hur du tänkt är att visa dem en ritning.

Om du väljer att sköta graven själv är det viktigt att lägga sin ambition på en nivå som känns hanterlig. Svårskötta växter kan göra att graven inte blir så fin som du har tänkt dig, och kan också göra att kyrkogårdsförvaltningen kommer med invändningar. För mycket jord på graven kan exempelvis leda till ogräs, som sprider sig till omgivningen. Graven måste även städas varje år och gravstenen tvättas. Om du planterar perenner behöver dessa vattnas regelbundet.

Jord och växter

När du precis har tagit över en gravplats kan jorden vara undermålig. En alltför torr jord med brist på näring kan göra planteringsdrömmen svår att uppfylla. Därför bör du alltid grunda väl med mullrik jord innan plantering, för att förhöja jordens fukthållande kapacitet. På våren är det klokt att gödsla först innan du planterar, för att vårblommorna ska trivas. Under växtsäsongen är det även viktigt att inte glömma att ge växterna vatten och gödsel.

Vilka växter som är mest lämpliga att plantera på gravplatsen varierar utifrån dina egna önskemål och förutsättningar. Om din anhöriga hade en favoritblomma kanske den känns mest lämplig för att hedra hen. Det kan också vara så att ni delade ett särskilt, kärt minne förknippad med en viss blomma. En annan faktor som påverkar är hur långt avstånd du har till kyrkogården.  Har möjlighet att komma dit ofta går det att välja mer krävande blommor.

Sköt gravstenen

Gravstenen är också en viktig del att tänka på när du sköter gravvården själv. Gravstenens placering och hur utsatt den är för väder, vind och luftföroreningar påverkar hur mycket skötsel den kräver. Att ha en förgylld text på gravstenen är vackert, men kräver också extra underhåll. Texten bör då fyllas i med nytt guld runt vart femte år. 

För att minska behovet av underhåll går det att välja en gravsten i granit.

Även om du har valt en mer hållbar gravsten, behöver den rengöras ungefär var tredje eller var fjärde månad. Ett enkelt sätt att rengöra stenen är att spola den ren med en vattenslang. Om du har en blank sten passar det bäst att använda mildare tvättmedel och en tvättsvamp. En mer grovhuggen sten behöver i stället ett starkare tvättmedel och en rotborste för att bli ren. Var varsam när du gör rent gravyren, då den lätt blir skadad.

Skapa en personlig minnesplats

En gravvård är en minnesplats över en kär närstående, men också en sorts mötesplats där man kan vara i stillhet tillsammans med den man förlorat. För att skapa en minnesplats som representerar er relation bäst går det att plantera passande växter, men det går också att lägga särskilda minnessaker på gravgården. Ni kanske har hittat en sten tillsammans vid en naturpromenad. Ett hjärta med en vacker inskription kan ge tröst och frid.