Hur förvaras den avlidne

Hur förvaras den avlidne

När en person har dött måste kroppen förvaras på lämpligt ställe, och det är på sjukhusets bårhus en kropp förvaras. Har dödsfallet skett på sjukhus är det dess personal som antingen kör ner kroppen till bårhuset, eller så kommer personal därifrån och hämtar kroppen. Där får kroppen ligga i ett kylrum i väntan på att personal från en begravningsbyrå ska göra iordning kroppen i ett bisättningsrum.

Om den döde avlidit hemma kommer en läkare och skriver ett dödsintyg, sedan får kroppen ligga kvar i sängen så anhöriga får ta ett sista farväl. Därefter är det den begravningsbyrå som de anhöriga begärt som kommer och hämtar kroppen för att transportera den till sjukhusets bårrum. Sedan förvaras kroppen i det kylrum som finns där. Kroppen ligger kvar i bårrumet tills anhöriga varit hos begravningsbyrån och lämnat sina önskemål om klädsel etc. 

Kylrum på sjukhus

Så fort de anhöriga tagit ett sista farväl är det viktigt att kroppen förs ner till sjukhusets bårhus för att förvaras i ett kylrum. Om den döde bott på ett sjukhem är det inte säkert att de har kylrum och då transporteras kroppen till närmaste sjukhus för förvaring i deras bårhus. Det är viktigt att kroppen får ligga i kyla så snabbt som möjligt så begravningsbyråns personal kan hantera den på bästa möjliga sätt.

Bisättningslokal

Om kroppen måste obduceras sker det inom några timmar och upp till en vecka efter det att personen har avlidit. Oavsett om det skett en obduktion eller inte ansvarar sedan begravningsbyrån för kistläggningen och antingen klär den avlidne i egna kläder eller i en svepdräkt. Kistan förs sedan till en så kallad bisättningslokal där det kan ske en mer formell visning för anhöriga och närstående som vill ta farväl.

Balsamering

Oftast räcker det med att kroppen kyls ner, men ibland kan en balsamering behövas. Det gäller om en kropp måste ligga i mer än två veckor i ett kylrum. I större städer där det tar tid att få en begravning kan detta vara viktigt. En balsamering sker genom att blodet ersätts med en vätska som liknar plast . Denna vätska heter formalin. På så sätt behålls kroppen skick längre och förruttnelsen börjar inte lika fort.

Sjukvårdshuvudmannen

I alla skeden efter det att en person har avlidit tas denne omhand på ett respektfullt sätt. Det innebär all hantering fram tills att det är dags för begravningsceremonin eller kremering. Den som har det yttersta ansvaret för att förvaring , transport och hantering av en avliden sker korrekt är sjukvårdshuvudmannen, (landsting och kommun). Det är vanligt att sjukvårdshuvudmannen ger i uppdrag åt begravningsbyråer att utföra dessa tjänster.