Hur fungerar förskott på arv

Hur fungerar förskott på arv

Förskott på arv är när en bröstarvinge får en gåva av en förälder som inte är en personlig eller sedvanlig present, tillexempel en födelsedagspresent. Detta innebär att bröstarvingen som fått förskottsarv får mindre när föräldern gått bort. Det innebär att värdet av gåvan tas med till den avlidnes resterande kvarlåtenskap, där de andra bröstarvingarnas arvslotter räknas fram. Om där inte finns tillräckligt med egendom i dödsboet för att kompensera gåvan får de andra bröstarvingarna nöja sig med vad som finns, då gåvotagaren inte har har skyldighet att ge tillbaka gåvan.

Om föräldern inte har uttryckt sig i ett gåvobrev att gåvan inte är ett förskottsarv så betyder det att det är oklart varför föräldern gav gåvan och det anses då som ett förskott på arv. Anledningen till detta är att lagen utgår från att föräldern vill att alla bröstarvingarna ska få lika mycket i slutändan. Om bröstarvingarna inte kan enas om att en gåva är ett förskottsarv går det bra att vända sig till tingsrätten och begära att en boutrednings-man/skifteman förordnas.

Varför är ett gåvobrev viktigt?

Om du som förälder redan givit en gåva utan att skriva ett gåvobrev går det bra att reglera detta i efterhand genom att upprätta ett testamente som tydliggör att gåvan som gavs inte ska utgöra ett förtida arv. Det går även bra att göra det omvända och ändra gåvobrevet i efterhand samt skriva att gåvan är ett förskottsarv. Gåvobrev skrivs oftast när du vill ge bort en fastighet, bostadsrätt, pengar, aktier, obligationer, konst, värdeföremål eller andra föremål som mottagaren värderar högt.

Om gåvobrevet gäller en fastighet är det viktigt att det registreras hos Skatteverket som skickar in gåvobrevet till Lantmäteriet. Gåvotagaren behöver även skicka in en ansökan om att ändra lagfarten. Om man vill går det bra att villkora gåvan så att mottagaren inte kan sälja eller pantsätta föremålet, till exempel ett föremål som gått i arv i generationer samt att pengar inte bör användas förrän vid en viss ålder. Ett gåvobrev är juridiskt bindande och kan därför endast ändras vid ett högtidligt tillfälle med flera vittnen.

Så skriver man ett gåvobrev

Det finns färdiga mallar för gåvobrev på nätet, dock är det oftast bättre att betala för assistans från en jurist som kan hjälpa till med att upprätta gåvobrevet eftersom varje situation är unik. För att ett gåvobrev ska vara giltigt måste det uppfylla några krav ; uppgifter om givaren och mottagaren, en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor och underskrift från både givaren och mottagaren tillsammans med ort och datum. När det gäller en fastighet så behöver dokumentet dessutom innehålla fastighetsbeteckning  samt bevittnas av två personer.

Om jag hjälper ett av mina barn med kontantinsatsen räknas det som förskottsarv?

Eftersom lagen ger bröstarvingarna rätten att dela arvet från den avlidna föräldern kommer en större kontantinsats räknas som ett förskottsarv om inte ett gåvobrev är undertecknat. Det är dock inte möjligt för en förälder att ge bort allt till endast en bröstarvinge eftersom samtliga bröstarvingar har rätt till laglotten, vilket är halva arvslotten. Huruvida om detta skulle ske har bröstarvingarna under vissa omständigheter rätt att begära återgång av gåvor om inte tillräckliga medel för att betala ut laglotten finns kvar i dödsboet.