Hur går en muslimsk begravning till?

Hur går en muslimsk begravning till?

Islam är en av världens största religioner och de har sina egna traditioner för begravningar, precis som inom andra religioner. En muslimsk begravning ska äga rum så snart som möjligt efter dödsfallet, gärna inom 36 timmar. 

Muslimer tror inte på livet efter döden men på ett himmelrike. 
Det finns vissa som tagit till sig tron om karma, men reinkarnation stöds inte inom islam. Som muslim i Sverige får en del kompromisser göras, exempelvis ska muslimer inte begravas i kista men det är svårt i Sverige av arbetsmiljörättsliga skäl.

Förberedelser inför en muslimsk begravning

När dödsfallet inträffat samlas vänner och släkt hemma hos familjen . Efter att de flesta anlänt så börjar man be . Den muslimska tron säger att en person ska begravas direkt efter dödsfallet, men först ska den genomgå en religiös tvagning och svepas in i tygstycken av bomull. Kremering är förbjudet och obduktion undviks helst.

En muslim ska begravas insvept i tyg och inte i kista, men muslimer i Sverige brukar begravas i en enkel kista. Det är svårt att få tillstånd för en begravning utan kista här. För att den avlidna ska kunna begravas så snart som möjligt ska läkaren ombedes att faxa dödsintyget till Skatteverket direkt.

Den muslimska begravningsceremonin

Den muslimska begravningsceremonin börjar genom bönen Salat al-Janazah, som vanligtvis sker utanför moskén, i ett studierum eller på utegården. Män, barn och kvinnor närvarar vid bönen. Efter bönen tas kroppen till gravplatsen och enligt tradition ska män enbart närvara vid gravsättningen, men det blir allt vanligare att alla närvarar.

Kistan bärs av de närstående männen och ska placeras med huvudet vänt mot Mekka. Muslimska gravar får ej beträdas samt att de markeras med enkla gravmarkörer vid huvudet och fotändan. Efter begravningen kan familjen samlas,  då brukar besökare komma och ta hand om den avlidnes nära och kära.

Gravplatsen

Det är viktigt att gravplatsen är placerad så att den avlidnes huvud är vänt mot Mekka och Kaba. Familjer ska ha gravar intill varandra och egna gravplatser föredras, men det är svårt i Sverige. Många allmänna begravningsplatser har speciella kvarter beroende på trosinriktning. 
I de flesta fall finns ett muslimskt kvarter.

Gravmarkörer brukar användas för att markera muslimska gravar, men även gravstenar har blivit mer vanligt. Gravarna är dock inte prydda med en massa saker. Det finns muslimska gravkvarter på bland annat Skogskyrkogården i Stockholm, Östra Kyrkogården i Malmö och Billdals Kyrkogård i Göteborg, men även på många fler.

Bönen är viktig

Bönen som sägs innan själva gravsättningen är mycket viktig på en muslimsk begravning. Det är en ”allmän förpliktelse” vilket innebär att de flesta som har en relation med den avlidna ska medverka i bönen. Alla ber unisont och ståendes med ansiktet vänt mot Mekka. Inget bugande eller knäfallande förekommer.

När kistan sänks ner läser antingen imamen eller någon annan i sällskapet ur koranen. För muslimer är det mycket belönande att delta i bönen samt medverka i begravningen. Familjen ber även för den avlidna direkt när dödsfallet har skett, då bön är mycket viktigt inom den islamska tron.

Att tänka på vid planering av en muslimsk begravning

Då en muslimsk begravning helst ska ske inom 36 timmar finns det en del saker att tänka på för att det ska gå så fort som möjligt att få ett gravsättningsintyg. Be läkaren som dödförklarat den avlidna att faxa in dödsintyget till Skatteverket omedelbart, så att handläggningen går fortare.

Om du anlitar en begravningsbyrå kan de hjälpa dig när du behöver ta kontakt med Skatteverket. De kan även hjälpa till med den muslimska tvagningen och svepningen. Anlitandet av en imam kan också ske via en begravningsbyrå. Det flesta svenska begravningsbyråerna har erfarenhet av muslimska begravningar, det finns även specifika muslimska begravningsbyråer.