Hur hantera man sorg och depression?

Hur hanterar man sorg och depression?

När någon går bort är det naturligt att känna sorg och det är en process. Sorgearbete tar både tid och kraft från en person och sorg påverkar oss alla olika. Det finns inte någon snabb metod för att komma förbi sorgen, det måste få ta den tid det tar.

Oftast kommer sorgen i vågor och är du inte ledsen hela tiden. Det brukar lätta mer och mer med tiden. Den kan dock ha stor påverkan både på din sömn, aptit och ibland även ditt immunförsvar. Det finns olika steg att gå igenom i en sorgeprocess.

Sorgeprocessens olika steg

Sorgen har fem faser som de flesta människor behöver ta sig igenom. Förnekelse och chock är en av dessa faser, du vill inte tro att det har hänt. Ilska är ännu en fas som du troligtvis kommer att gå igenom och där du vanligtvis är arg på de som är ”ansvariga”.

Förhandling är ännu en fas, dock går det inte att förhandla med döden eftersom den är konstant. Depression är en fas där alla starka känslor kommer fram och du kommer att inse hur stor din förlust är. Acceptans är den femte av faserna och det är den du når sist.

Vad kan du själv göra för att hantera sorgen?

Det är viktigt att hålla koll på sin sömn och sitt matintag under sorgen,  annars kan det få dig att må sämre. Det är bra att prata om sin sorg och det finns stödgrupper för den som vill göra sig hörd. Du bör gråta så mycket du behöver, det kommer att hjälpa dig att rensa själen.

Tillåt dig själv att känna sorg, det är en lång process och den kan gå i vågor. Att prata med andra i samma situation kan underlätta, men även att prata med sina vänner. Ibland vet de inte vad de ska säga, men många gånger hjälper det med någon som lyssnar.

När sorgen leder till en depression

Ibland kan det hända att sorgen inte går över och istället kan det leda till diagnosen depression. Tecken på en depression kan vara kraftig viktminskning, svåra skuldkänslor, självmordstankar och social isolering. Om det går ut över din vardag under en lång tid bör du be om hjälp.

Om du märker att en anhörig visar tecken på depression är det viktigt att du närmar dig, men med försiktighet. Depression kan behöva medicinsk behandling eller samtalsterapi och det är viktigt att ta depressionen på allvar. Det är en viss skillnad mellan sorg och depression, men båda kan vara svårhanterliga.

Det är viktigt att bearbeta sorgen

Sorg och saknad efter en närståendes död är normalt, men det viktiga är att det bearbetas. Om sorgen förträngs kommer den bli värre när den väl slår till. Sorg och saknad finns kvar hela livet, men den förändras med tidens gång. Allas sorgeprocess tar olika lång tid.

Oftast kan du få hjälp med sorgbearbetningen om det behövs, vissa begravningsbyråer kan hjälpa dig med rätt kontakter. Kommunikation är viktig för att bearbeta sorgen,  den fastnar ofta i outtalade tankar och känslor om relationen med den avlidne vilket kan resultera i något skadligt. I slutet av denna bearbetning kan du försonas med dig själv.

Vi bär alltid med oss sorgen efter en närståendes bortgång

Sorgen som vi känner när någon vi älskar går bort försvinner aldrig helt. 
Den kan oftast göra sig påmind vid högtider, födelsedagar och andra tidpunkter som var viktiga i  ens liv. Sorgen är en naturlig reaktion på en förlust och det tar tid att anpassa sig.

Saknaden kan många gånger kännas större efter några år, då det går längre och längre tid sedan du träffade den avlidna. Längtan efter personen brukar nå toppen efter det första året, då det blir mer påtagligt att personen är borta.

Glöm inte heller att det är okej att känna glädje ibland.