Olika begravningsalternativ

Olika begravningsalternativ?

När det är dags för begravning är det första att ta ställning till om den avlidne hade några egna önskemål kring begravningen. Det finns någonting som heter Vita Arkivet  det är bra att kontrollera om den avlidne har fyllt i någonting där. Det kan finnas både i fysisk och digital form. De som har tillgång till informationen är dödsboet, de personer som ordnar begravningen och den person som har angetts som kontaktperson. I Vita Arkivet kan det finnas information om eventuella önskemål om kista, urna och blommor.

När det är dags att välja typ av begravning finns exempelvis valet mellan gravplats eller minneslund. Faller valet på gravplats ska en gravsten väljas samt graveringen på den. Kanske finns det tidigare släktingar som personen ska begravas vid? 

För den som inte väljer alternativet gravplats kan askan spridas i en minneslund eller någon annanstans. Det blir allt vanligare att man inte väljer en fast plats för den avlidne. Det finns även alternativ kring var ceremonin ska hållas. Det behöver nödvändigtvis inte ske traditionellt i en kyrka.

Direktkremation

För den som av olika anledningar inte vill ha någon särskild ceremoni i samband med begravningen finns alternativet direktkremation. Om detta alternativ väljs fraktas den dödförklarade kroppen direkt från sjukhuset till krematoriet. Gravsättningen av askan sker senare och kan ta sig uttryck som minneslund, askgravplats eller en traditionell urngrav. Det är vanligt att det sker en träff hemma hos någon i efterhand istället för i kyrkan. Gravsättning och begravningsceremoni kan även genomföras utomlands. Det finns olika sorts möjligheter för att det ska passa de efterlevandes situation.

Begravningens upplägg varierar. Det är idag allt vanligare med begravningar som utförs enligt andra religioner än den kristna religionen och traditionen. Exempelvis genomförs begravningar enligt judisk, muslimsk och buddhistisk tradition. Det ska ändå nämnas att det fortfarande är en ceremoni enligt Svenska kyrkans tradition som är det vanligaste valet. Det finns även begravningar som inte har någon religiös koppling – exempelvis en borgerlig begravning där det inte finns någon särskild tradition att följa och som öppnar upp för ett mycket personligt avsked.

Utforma som du vill

Med en borgerlig begravning kan du utforma den precis som du vill. Det är vanligt att man väljer ett tema som speglar den avlidne personen. Idag finns det massor av olika teman att välja mellan. Kanske vill de efterlevande spegla den avlidne med ett havs- eller skogstema? 

Man kan välja en särskild färg som går igenom som tema i utsmyckning och dukning i samband med begravningen. Vid valet av en temastyrd begravning knyter musik och innehållet an till det valda ämnet. Även personer som tillhör Svenska kyrkan kan begravas borgerligt.

En viktig fråga när det gäller alternativ för begravningen är platsen. Om valet faller på en borgerlig begravning kan den exempelvis utföras i hemmet, i naturen eller i en särskild hyrd lokal. Möjligheterna är många. Hade den avlidne en favoritplats som den fann rofylld – kanske blir det platsen för begravningsceremonin? 

För personer som är folkbokförda i Sverige och betalar begravningsavgift ingår kremering, gravplats samt tillgång till kapell eller församlingshem för ceremonin. I regel går kostnaderna för en begravning att kontrolleras i samråd med en skicklig begravningsbyrå.

Miljövänligt alternativ

Idag finns även möjlighet att välja miljövänliga alternativ. Detta är någonting som erbjuds av de flesta moderna begravningsbyråerna. Det erbjuds ett miljövänligt sortiment till både begravning och minnesstund för den som vill minimera miljöpåverkan. I sortimentet hittas bland annat miljökista, miljöurna och nedbrytbar miljögravsten. Till inbjudningarna används miljömärkta inbjudningskort som följs upp med programkort och tackkort i samma material. I samband med ceremonin serveras ekologisk- närproducerad mat och dryck. Givetvis är även blommorna under begravningen både miljömärkta och närproducerade för den som vill ha ett hållbart alternativ.