Planera begravning

Ingen gillar att tänka på döden eller på begravningar. Men vid något tillfälle blir det dags att ta farväl till en närstående och då kan du behöva planera en begravning. Detta kan dock vara ett av de tuffaste uppdragen som du någonsin kommer att få. Därför är det viktigt att ta all hjälp som erbjuds kring själva planeringen av begravningen.

I vissa fall har den avlidne gjort processen enklare genom att planera sin egen begravning. Så är dock långt ifrån alltid fallet, och du behöver då fatta fler beslut helt på egen hand.

De flesta av oss har ingen erfarenhet av att planera en begravning och vet inte var man ska börja. Men någon måste göra detta viktiga arbete och denna gång kanske lotten har fallit på dig?

För att förenkla för dig har vi tagit fram denna guide för att vägleda dig genom processen. Vi berättar hur du går tillväga, från början till slut, när du ska planera en begravning. Dessutom kan du ta del av vår checklista som kan vara din ledstjärna i planeringsarbetet.

Planera en begravning – steg för steg

Planeringsprocessen kan vara så enkel eller avancerad som du själv önskar. Till exempel kan du välja ett planera begravningen utifrån ett tema. Om den avlidne hade en förkärlek till havet eller skogen kan detta avspeglas i de val som du gör. Du kan även välja mellan en mer klassisk begravningsceremoni med klassiska val eller istället välja att fokusera på en lite mer elegant ceremoni. Det är också möjligt att planera en begravning utan ceremoni. En viktig sak som man heller inte inte får glömma är att kontrollera dödsboets tillgångar och skulder. Det kan finnas lån, livsförsäkringar och sparande etc.

I grova drag kan tillvägagångssättet se ut enligt följande när du planerar en begravning:

  1. Välj en begravningsbyrå så fort som möjligt.
  2. Besluta om vilken sorts begravning som ska äga rum (d.v.s. kyrklig eller borgerlig).
  3. Fatta beslut kring val av kista och/eller urna, musik, blommor och andra detaljer.
  4. Utforma en dödsannons.
  5. Ta fram förslag på datum för begravningsceremonin.

Det finns dock fler moment som vanligtvis ingår i planeringsprocessen. Vid planeringen av begravningen kan du med fördel använda den checklista vid begravning som vi har tagit fram.

Det finns fördelar med att planera begravningen i förväg


Visste du att du kan planera din begravning i förväg? Genom att göra detta kan du underlätta för dina nära och kära när de ska ta hand om begravningen. Ju mer de känner till om dina sista önskemål, desto enklare kan de uppfylla dessa!