Vad är en dödsannons

Vad är en dödsannons?

En dödsannons är vanligen en mindre annons som sätts in i en dagstidning för att berätta att någon har avlidit. Numera kan dödsannonser också annonseras på webbplatser så som Familjesidan.se, men även på dagstidningarnas och begravningsbyråernas egna webbplatser. Normalt sett annonseras dödsfallet i den lokaltidning som tillhör orten där den avlidne levt.

Det går även att annonsera i andra lokaltidningar ifall den avlidne hade många kontakter och vänner på andra platser i landet. På så vis kan även dessa informeras om dödsfallet genom dödsannonsen. Exakt hur och var man vill annonsera att ett dödsfall inträffat är helt upp till de närstående.

Hur ska en dödsannons se ut?

Dödsannonser följer en strikt mall. Detta har sina orsaker både av skäl som härrör till tidningens layout och tryckning, men också för att få ett värdigt utseende på annonseringssidan. En dödsannons har allt som oftast innehåller rubrik, bild, symbol,text, dikt och önskemål gällande begravning eller minnesgåvor.

Rubriken kan vara ”vår älskade” eller liknande och sedan fortsätta med namn, födelsedatum och dödsdatum för den avlidne. Därefter väljer de flesta att sätta in en symbol eller bild som representerar den avlidne som person, samt dennes intressen i livet. Avslutningsvis kan en passande dikt väljas.

Att publicera en dödsannons

En vanlig fundering är när en dödsannons ska publiceras. Det är självklart helt upp till de närstående att själva bestämma. Vissa väljer att helt enkelt inte ha någon dödsannons alls. Ska du publicera en dödsannons bör det dock vara inom några veckor efter att dödsfallet har inträffat.

Önskar du inte kondoleanser eller minnesgåvor till begravningsceremonin kan dödsannonsen publiceras efter begravningen. Då skrivs det oftast att begravningen ägt rum i slutet av annonsen. I annat fall kan du skriva plats, datum och tid för begravningen om du vill informera andra som kanske vill närvara vid ceremonin.

Hjälp att skriva en dödsannons

Om det känns svårt att formulera en dödsannons finns det många guider på internet. Det kan vara bra att utgå från dessa, men du kan också titta på andras dödsannonser för att se hur dessa annonser har utformats. Det finns även bra hemsidor för dikter och psalmer.

Det kan vara en god idé att samtala med vänner och närstående till den avlidne. Då kan det dyka upp annat som du som familjemedlem kanske inte visste. Ta inspiration av detta när symbol och text ska väljas. Det går även bra att rådfråga begravningsbyrån, prästen eller den borgerliga officianten.

Minnesrum och minnessidor

Idag går det även lika bra att publicera en dödsannons på internet. Om du gör detta via begravningsbyrån inrättas det ofta som ett digitalt minnesrum, eller en minnessida. Det kan göras även när dödsannonsen publiceras i en fysisk tidning. På den här minnessida syns då även dödsannonsen.

Det går att lägga till bilder på den avlidne eller lägga till mer personlig text och det går även att utforma en sorts minnesbok. I denna minnesbok kan de som besöker minnessidan skriva sina tankar och önskningar. Det går också att tända ett ljus, skicka en gåva och mycket mer.

Kostnad för en dödsannons

Kostnaden för en dödsannons kan variera något, det beror både på i vilken tidning som annonsen ska publiceras samt hur mycket text, eller tecken, som annonsen ska innehålla. Ofta har tidningen du vill annonsera i flera olika alternativ att välja mellan, där den kortare texten förstås är den som är billigast.

Normalt sett kan du dock räkna med att en dödsannons kostar mellan 2 000 – 3 000 kronor. Priset kan dock variera från 1 000 kronor till 5 000 kronor. Att annonsera hos den begravningsbyrå som du eventuellt anlitat vid begravningen kan vara billigare , då kan annonsen även publiceras på internet.