Vad är ett arvskifte?

Vad är ett arvskifte?

När en bouppteckning är klar och den har godkänts av Skatteverket kan delägarna i ett dödsbo dela upp tillgångarna, arvskifte. Ett arvskifte är det sista steget när ett arv ska delas ut till dödsbodelägarna. Arvskifte är ett avtal mellan delägarna om hur den avlidnas tillgångar ska fördelas. Om dödsbodelägarna är överens kan tillgångarna fördelas precis som ni önskar, ett arv kan skiftas utan hänsyn till de värden som redovisats till Skatteverket.

Vad innehåller en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling beskriver vilka tillgångar som finns när alla skulder har betalats. I handlingen framgår det således vad som finns att ärva. Vem som ärver framgår av handlingen samt om det finns ett äktenskapsförord eller ett testamente. Innan ett arv kan skiftas behöver alla dödsbodelägare skriva under arvskifteshandlingen. Om det endast finns en dödsbodelägare, enmansdödsbo, behövs ingen arvskifteshandling utan en registrerad bouppteckning från Skatteverket är allt som behövs för att föra över pengar eller tillgångar som en bostadsrättslägenhet.

Vissa tidsgränser gäller när en person avlider. Bouppdelningen måste ske inom tre månader efter dödsfallet och en bouppdelning måste vara inlämnad till skatteverket inom fyra månader efter att personen har dött. Det finns dock ingen tidsgräns när det gäller arvskiftet. Ibland kan det kännas bra att inte behöva sälja ett föräldrahem eller dela upp saker på en gång. Ett år efter dödsfallet lämnas dödsboets deklaration in. Du kan själv fylla i deklarationen, blankett finns på Skatteverket.

Tvångsskifte och förmyndare

Ibland kommer dödsbodelägare inte överens och någon av delägaren i dödsboet kan be en domstol att utse en skiftesman som försöker få alla att komma överens. Om detta inte är möjligt kan skiftesmannen bestämma att det ska bli ett tvångsskifte som gäller omedelbart om delägarna godkänner skiftet. Om du inte godkänner skiftet ska du meddela tingsrätten inom fyra veckor från att delgivningen om tvångsskifte delades ut. Ett dödsbo upphör först när tillgångarna har fördelats.

En förmyndare eller en god man är närvarande vid arvsskiftet om personen inte är myndig. Överförmyndaren signerar handling vid arvskiftet. Om ett barn inte är myndig spärras arvet och kommunens överförmyndare måste godkänna eventuella uttag. En sambo ärver inte i första hand vid ett dödsfall av en partner utan dennes eventuella barn eller barnbarn ärver först. Sambo som önskar ärva varandra måste skriva ett testamente där det står att de ska ärva varandra.

Fastigheter

Du behöver anmäla om du är ny ägare till en fastighet eller delar av en fastighet. Ändring av ägare görs inte automatiskt vid ett arvskifte och du ansöker om ny lagfart hos Lantmäteriet. Ansökan görs till Lantmäteriet som ligger i samma region som fastigheten. Om banken har beviljat ett bolån på fastigheten kan de ofta hjälp dig med överföringen av lagfarten. Lån för en fastighet eller bostadsrätt flyttas inte automatiskt över när en person avlider.

Lånen på en fastighet kan lösas ut eller så kan de skrivas över på en annan person. Kontakta banken som har beviljat lånet för att diskutera olika lösningar, exempelvis om lånet kan flyttas över. Om du har ägt en hyresrätt tillsammans med den avlidna ska kontraktet ändras så att rätt namn finns på kontraktet. Kontakta hyresvärden för att göra ändringarna. Anmäl ägarbyte till Transportstyrelsen om du säljer ett fordon från dödsboet.

Utbetalning av ett arv

Den avlidnas bank för över pengar till den eller de personer som ärver. Ansvarig för att arvet betalas ut är den person som har tillgång till konton. Arvskifteshandlingen behövs för att utbetalningen ska kunna ske, handlingen visar vem som pengarna ska betalas ut till. Det är viktigt att ha originalhandlingar av fullmakter, arvskifteshandlingen, samt bouppteckning när du går till banken. Bouppteckningen ska vara registrerad hos Skatteverket, om det finns ett testamente ska detta tas med till banken.