Vad betyder arvstvist?

Vad betyder arvstvist?

Arvstvist är någonting som blir aktuellt alldeles för ofta. Det är lätt att på förhand tro att saker reder ut sig efter en persons bortgång men oenigheter kring hur arvet ska fördelas är vanligt förekommande och någonting som har uppstått i de allra flesta släkter. Ofta bidrar besvikelsen och sorgen kring det många gånger upprivande dödsbeskedet till att man kanske inte resonerar lika klart som man hade gjort i annat fall. Det är lätt att känslorna tar över.

Det finns dock sätt att undvika detta på. Ett bra första steg är om det har upprättats ett ordentligt testamente där det framgår hur tillgångarna ska fördelas. I testamentet står det helt enkelt vad som ska hända med de olika tillgångarna efter bortgången. Det kan gälla fastigheter och rent monetära tillgångar. Det finns dessutom särskilda regler för att testamentet ska kunna räknas som giltigt. Det ska bland annat vara undertecknat och bevittnat av två oberoende samtidigt närvarande personer som iakttar undertecknandet.

När blir det arvstvist?

Arvstvist uppstår när det är dags för arvsskifte, det vill säga när dödsboet ska delas upp. Dödsboet är den avlidna personens samlade tillgångar. Innan arvsskiftet har gått i genom är de olika arvingarna tillsammans delägare i dödsboet. Det finns inga krav på att registrera arvskiftet hos någon myndighet, det sker privat mellan delägarna. Det är här arvstvister kan komma in i bilden om det visar sig att arvtagarna inte kan komma överens. Det finns flera orsaker till att man är oense.

En vanlig anledning kan vara att syskon bor utspridda. De som har levt närmre föräldern de sista åren kan tycka sig ha rätt till en större del av tillgångarna som denne kanske har skött om i större utsträckning. En annan punkt kan vara om en av syskonen har mer tillgångar själv så kan det bli oenigheter kring om det ändå ska delas lika. Ibland kanske föräldern har lovat någonting muntligt till ett av barnen som senare är svårt att bevisa när denne är borta.

Advokat och andra lösningar

Ett bra sätt för att lösa en arvstvist är att anlita en advokat. För att välja advokat är det viktigt att hitta en person som du får bra kontakt med. En bra advokat kommer att göra ordentlig research kring arvstvisten, hjälpa dig att förhandla med motparten och helt enkelt föra din talan i en eventuell rättegång. Advokaten hjälper dig att lägga fram det som talar för dess klients rätt till arvet i fråga.

Det finns fler sätt att dela upp tillgångarna mellan arvingarna. Somliga drar lott medan andra väljer varannan gång vem som ska få vad. När det handlar om fastigheter, fordon och andra mer dyrbara tillgångar kan i bästa fall dessa utnyttjas av arvtagarna gemensamt. Det bästa brukar dock vara om någon är ansvarig, detta för att slippa tjafs längre fram. Man brukar kunna köpa ut varandra till ett skäligt pris eller så säljs fastigheten och man delar på vinsten. Funkar inte detta är det dags att anlita professionell hjälp.

Ta hjälp i tid

Viktigt att tänka på i samband med en arvstvist är att inte säga saker som du kommer att ångra längre fram. Det blir lätt hårda tonfall och en maktkamp som kanske ibland handlar om andra saker. Det bästa är om man kan lösa det sinsemellan och om det behövs, ta hjälp av advokat eller en professionell skiftesman som är van vid arvstvister innan det blir för hårda tongångar. Kanske är relationen viktigare än det faktiska arvet.