Vad gör man vid en buddhistisk begravning?

Vad gör man vid en buddhistisk begravning?

Vad som skiljer buddhismen från många andra filosofiska och religiösa livsåskådningar är att buddhister ser döden som ett nytt kapitel och något som är naturligt. Det är därför viktigt för buddhister att göra det nya kapitlet så bra som möjligt genom att ha en munk eller en nunna som kan genomföra en ritual där de läser en buddhistisk skrift. Det hjälper den avlidna att påbörja det nya kapitlet på bästa möjliga sätt.

En buddhist kan välja var denne vill dö, dock ska döden ske i ett harmoniskt och enskilt rum där det finns ett bord med en vit duk, ljus, blommor, rökelser och en avbildning av Buddha. Bordet ska enbart användas för buddhistiska ändamål. När personen har avlidit är det viktigt att kroppen inte vidrörs på ett tag och att en buddhistisk andakt hålls av en munk, nunna eller annan nära anhörig.

Hur går den buddhistiska begravningsceremonin till?

En buddhistisk begravningsceremoni kan se olika ut beroende på om den är formell eller inte. Vid en mer formell begravning brukar en religiös förebild, så som en munk, hålla i ceremonin. Under mer informella ceremonier är det deltagarna som genomför processen tillsammans. Deltagarna ber för den avlidna, läser buddhistiska skrifter och lyssnar på buddhistisk musik. Vid kistan som är dekorerad med buddhistiska symboler finns ett altare med ljus, blommor och rökelser.

Hur klär du dig vid en buddhistisk begravning?

Eftersom buddhismen ursprungligen kommer från Asien används oftast vita kläder under begravningsceremonin eftersom det är den traditionella sorgefärgen, däremot använder deltagarna även svart ibland. Du bör dock undvika att klä dig i färgglada kläder och hellre använda färger av lugnare toner. Vid en mer formell begravningsceremoni använder munkarna som leder ceremonin saffransgula dräkter. Det är även vanligt att familjen till den avlidna klär sig i vita kåpor.

Vad händer med kroppen?

Inom buddhismen finns ingenting som reglerar om den avlidnas kropp ska jordbegravas eller kremeras, det är dock vanligare med kremering. Anledningen till att det inte är reglerat är för buddhister ser kroppen som ett tillfälligt hem för själen under livet, det är viktigt att kroppen behandlas med respekt. Många familjer sätter upp ett altare utanför den avlidnas hem så begravningsdeltagarna kan be en bön där innan begravningsceremonin.

Efter begravningen

Under kremeringen sjungs heliga buddhistiska sånger av en samling munkar och under gravsättningen närvarar hela familjen samt alla vänner. Efteråt hålls en minnesstund i ett rum med brinnande ljus, en enkel måltid och högläsning av heliga buddhistiska skrifter. Deltagarna sitter på filtar på golvet samtidigt som minnesstunden ägnas åt tankar om den avlidna.