Vad händer med lån och skulder vid dödsfall

Vad händer med Lån och Skulder när någon går bort?

Har du någonsin funderat över vad som egentligen händer med lån och skulder när någon går bort? En person har under sitt liv i normala fall både samlat på sig tillgångar i form av fasta och lösa, men normalt sett även lån och skulder. Vad händer egentligen med dessa lån och skulder när någon går bort? I denna artikeln reder vi ut frågan närmare i detalj och förklarar vad som händer i praktiken.

Vad är lån och skulder?

Lån och skulder, precis som det låter, innebär oftast att en person är skyldig en annan person eller juridisk person, det vill säga ett bolag, någonting vilket oftast tenderar till att vara av monetärt värde, det vill säga faktiska pengar. Lån och skulder tenderar ofta till att finnas som fasta tillgångar, såsom en bostad, landställe, men kan också vara någonting som en person har skapat genom att köpa lösa tillgångar som smycken, en bil eller elektronik.

Traditionellt sett är en persons alla lån och skulder enbart kopplat till bostaden, alltså att personen har gått till banken eller annan långivare för att låna pengar för att köpa en bostad. I modernare tid har det däremot blivit alltmer populärt att ta lån av den extremare typen som snabblån eller sms-lån, och dessa pengar kan komma att lånas ut för att en individ snabbt behöver pengar för att betala en oförutsedd kostnad. Kan t.ex vara att köpa prylar i vardagen, en tv, mobiltelefon eller kläder.

Tips – Vill ni veta mer om lån och skulder finns det bra information där Sambla förklarar olika lånetermer samt vad som gäller.

Vad händer med Lån och Skulder när någon dör?

När en person går bort kommer en rad konsekvenser och en hel del praktiska moment att stå runt hörnet för dennes anhöriga. Först så kommer personens alla tillgångar att uppdagas i ett dödsbo, vilket är en juridisk person som kontrolleras av personens anhöriga eller av en boutredningsman. Dessa personer/person kommer sedan med hjälp av en fullmakt från banken att ha tillgången till den avlidne personens bankkonto för att sköta löpande kostnader såsom hushållskostnader, abonnemang och andra kostnader som kan kvarstå, även fast en person har avlidit.

I dödsboet kommer alla personens fasta och lösa tillgångar att sammanställas, alltså hur mycket pengar personen totalt sett har om man räknar ihop det och lägger i en korg. Men precis som att tillgångarna räknas kommer också skulderna att sammanställas och räknas ihop. Med både tillgångarna och skulderna ihop-räknade , går det enkelt att skapa en balansräkning, där tillgångarna ska ta ut lån och skulder.

Skulle det vara så att den avlidne personen har skulder kommer dessa sedan att behöva betalas in för att lösa in skulden eller lånet. Oftast rör det sig om bostaden, och det gäller då för dödsboet att kunna betala hela skulden för att helt och hållet lösa ut egendomen. Vad som händer ifall lösöre, pengar på banken, eller andra alternativa tillgångar som smycken, konst eller bilar inte kan täcka skuld och lån, kan vara att även fasta tillgångar som bostaden tvingas säljas för att lösa in skulder/lån som den avlidne personen har haft.

Vad händer om Skulderna är mer än tillgångarna?

I de fall där skulderna överstiger den avlidne personens tillgångar, händer faktiskt ingenting. Eftersom att ett dödsbo är en juridisk person, kommer det heller inte innebära något ansvar på delägarna i dödsboet. Vad detta i praktiken innebär är att skulder och lån som helt och hållet inte kan betalas av den avlidne personens tillgångar, kommer att skrivas av helt och hållet. Detta kan alltså innebära att banker eller andra finansiella institut inte får sina pengar återbetalda.