Vad kostar transporten av den avlidne

Vad kostar transporten av den avlidne?

I samband med att någon nära dör krävs det att den döda ska transporteras, men frågan är vad kostar egentligen att transportera den som har avlidit? 

Beroende på vem som är ansvarig för transporten och vilken transport det gäller, så kommer kostnaderna för den sista färden variera.

Det kan vara en begravningsbyrå, sjukvården eller den begravningsansvariga inom Svenska kyrkan inom den församlingen där dödsfallet har skett som har ansvaret för att transportera den avlidne. De flesta dödsfall sker i hemmet, på sjukhus eller på ett särskilt boende för äldre. Men de kan även ske utomlands.

Vem betalar kostnaderna?

Inom Sverige betalas kostnaden för transporten av den avlidne genom dödsboet. Det vanligaste är att dödsboet bekostar själva transporten till bisättningsrummet och därefter kan kommunen betala för att transportera den avlidna till bårhuset. Allt hänger ihop med vilka regler som gäller vid ett dödsfall i kommunen där den avlidne avled.

Det finns kommuner som bekostar alla kostnaderna för transporterna av den döda. En del kommuner betalar transport från ett sjukhem men betalar inte för transporten om dödsfallet har skett i hemmet eller ett i särskilt boende. Det finns stora variationer och det kan finnas tillägg som milersättning eller högre kostnad på helger.

Bårtransport

På sjukhuset är det antingen någon av personalen eller vaktmästaren som kör ner den döda till bårhuset om det finns ett. Landstinget ansvarar för att transportera till annan vårdinrättning om kylrum inte finns där personen har avlidit. Om personen har avlidit i hemmet eller på ett vårdboende måste en begravningsbyrå kontaktas.

Även kostnader för bårtransport varierar men det ligger runt 2 500 – 3 000 kronor. När det gäller bårtransport behöver du sedan inte använda samma begravningsbyrå som utfört bårtransporten för övrig service. Bårtransporten ska ske så snart som möjligt och du behöver inte närvara när den avlidne hämtas upp.

Transport till ceremonin

När det är dags för ceremonin av begravningen eller för en gravsättning kommer den döda bli transporterad till ett så kallat bisättningsrum som begravningsbyrån ansvarar för. Transporten till bisättningslokalen och kostnaden ansvarar och bekostas av dödsboet. Ett bisättningsrum är en lokal där kistor förvaras fram tills att det är dags för begravningen eller gravsättningen.

Transporten sköts av begravningsbyrån som också transporterar kistan till kyrkan där begravningsceremonin genomförs för att sedan gravsättas. Kostnaden brukar ligga runt 4 000 kronor plus milersättning över ett visst antal mil. Men det kan variera från kommun till kommun och mellan begravningsbyråer. Kostnad för bårhämtning och vidaresändning av urnan kan sedan  tillkomma.

Transport till krematorium och urntransport

Ska kroppen kremeras kommer begravningsbyrån sköta transporten till kremeringen och sedan se till att askan tas tillvara på fram till gravsättningen. Det här gäller för kremering utan ceremoni. Kostnaden för transport till krematoriet ligger runt 3 000 kronor plus milersättning. Vilken milersättning som tas ut och efter hur många mil, varierar.

När kremeringen är gjord och urnan ska transporteras så sköter församlingen eller begravningsbyrån det. Transport som sköts av begravningsbyrå ligger på runt 2 500 kronor. Om urnan ska transporteras till en annan del av landet eller utomlands så är det dödsboet som är ansvariga för att sköta det.