Vem kontaktar man vid ett dödsfall

Vem kontaktar man vid ett dödsfall

Beroende på var personen avlider är det olika personer som ska kontaktas. Avlider en anhörig på ett sjukhus eller ett på sjukhem, är det den ansvarige läkaren som konstaterar att personen är avliden. Läkaren skriver ett dödsintyg och efteråt gör personalen i ordning den avlidne som får ligga kvar i sin säng.

Ett ljus tänds och anhöriga till den avlidne får ta ett sista farväl . De får sitta i den avlidnes rum så länge de vill. Prata och gråta tillsammans. Ibland kan en präst närvara, om anhöriga önskar det. De flesta större sjukhus brukar ha en sjukhuspräst.

Vad händer när någon avlidit på ett sjukhus eller ett sjukhem?

När de anhöriga känner att det är dags att ta farväl, talar de om det för någon av sjukhuspersonalen som sedan ser till att den avlidne transporteras till sjukhusets bårhus. Där får den döde vidtas tills de anhöriga bestämt vilken begravningsbyrå som ska ta hand om den avlidne.

När en begravningsbyrå har kontaktats är det dags för de anhöriga att besöka dem. Där bestäms datum och plats för begravningen. De anhöriga kommer överens om en kista, samt hur den avlidne ska begravas. Även psalmer, sånger och andra upplägg bestäms, antingen utifrån den avlidnes önskemål eller det familjen kommit överens om.

Vem ska kontaktas när någon dör hemma?

Om någon är sjuk och valt att dö hemma, brukar det finnas ett vårdteam inblandat. Ibland finns sjukpersonal på plats i hemmet när dödsfallet inträffar, som till exempel någon från den så kallade palliativa vården – Vård i livets slutskeende. Då tar sjuksköterskan kontakt med teamets läkare som kommer och skriver ett dödsintyg.

När läkaren skrivit dödsintyget, tänder sköterskan som var på plats ett ljus och de anhöriga får komma in i rummet för ta ett sista farväl, precis som på ett sjukhus eller sjukhem. Sjuksköterskan brukar erbjuda sig att stanna kvar så länge anhöriga känner att de behöver stöd.

När ska en begravningsbyrå kontaktas?

Oavsett tidpunkt när dödsfallet inträffade, ska en begravningsbyrå kontaktas för att komma och hämta den avlidne för transport till sjukhusets båravdelning. Sker dödsfallet under kontorstid är det begravningsbyrån som anhöriga valt som ska kontaktas. Efter kontorstid är det begravningsbyråns jour som ska kontaktas. Därefter kommer deras personal och hämtar den avlidne.

En anhörig kan själv kontakta begravningsbyrån om det sker efter kontorstid, men sjuksköterskan som var på plats vid dödsfallet hjälper ofta gärna till med det. Han/hon brukar ha full kontroll på vilken begravningsbyrå som har
jouröppet. Det kan var skönt för anhöriga att slippa ta tag i det så nära inpå dödsfallet.

Vem kontaktar man om det rör sig om ett snabbt dödsfall eller vid en olycka?

Dör någon plötsligt i hemmet och inte har något sjukteam kopplat till sig, kanske det kan röra sig om en olycka eller ett sjukdomstillstånd som leder till en oväntat död. Då är det 112 du som anhörig ska ringa till. Där får du hjälp om hur du ska gå tillväga.

Den som svarar på 112 hjälper till att kontakta en läkare som kommer hem och konstaterar dödsfallet. Läkaren skriver ett dödsintyg. Ni kommer sedan överens om en tid  och läkaren kontaktar aktuell begravningsbyrå när de ska komma för att hämta den avlidne.

När behöver en kropp obduceras?

Om det inte står klart varför döden inträffade kan en obduktion göras. Då transporteras kroppen till närmaste större sjukhus och en obducent gör både invärtes- och utvärtes undersökningar av den avlidne. Det kan vara viktigt för de anhöriga att veta varför personen dog, särskilt om den avlidne inte hade tecken på någon sjukdom.

När en obduktion gjorts och det blivit klarlagt varför döden inträffat kommer personal från den utvalda begravningsbyrån och gör iordning kroppen. Antingen kläs den avlidne med kläder som anhöriga valt, eller i den enkla klädseln som är vanligt hos begravningsbyrån. Den avlidne kammas och sminkas ifall någon anhörig vill ta farväl.