Vett och etikett på begravning?

Vett och etikett på begravning?

När du ska gå på begravning dyker inte sällan en del frågor upp: vad ska jag ha på mig? Vilka räknas som nära anhöriga den till avlidne? Bör jag ta med mig barnen till begravningen? Är det okej att fotografera under ceremonin? Var i kyrkan ska jag sitta någonstans?

Förr i tiden fanns mycket strikta regler kring det mesta som rörde både planering av och deltagande på begravningar. Idag är det i regel betydligt mer flexibelt när det kommer till regler men det finns fortfarande en hel del traditioner att ha koll på innan du deltar på en begravning.

Vilka räknas som nära anhöriga?

Eftersom förhållandet till den avlidne påverkar både klädsel och var man bör placera sig i kyrkan uppkommer ofta frågan om vilka som räknas som nära anhöriga. Normalt räknas till dessa: maka eller make, barn med respektive, barnbarn, mor och far, syskon, mor- och farföräldrar, svärmor och svärfar, svägerska, svåger, måg och syskonbarn.

Det finns egentligen ingenting som hindrar att familjen inkluderar andra i den närmaste kretsen, såsom kusiner, barnbarns respektive eller bonusbarn. Kom dock ihåg att exmake och exfru aldrig räknas som nära anhöriga – inte ens om man har gemensamma barn eller om man fortsatt vara vänner efter separationen.

Bör barnen följa med på begravningen?

Uppfattningen om huruvida barn bör följa med på begravningar har varierat över tid, men idag är den allmänna uppfattningen att barn gärna kan delta. Naturligtvis behöver du som förälder ta hänsyn till barnets ålder och personlighet, men i regel ser man inte negativt på att barn följer med.

Om du vill ta med dina barn till en begravning är det viktigt att barnen är förberedda samt att du öppet berättar om vad som hänt och hur det fungerar på en begravning. Berätta gärna hur det ser ut i en kyrka och hur ceremonin kommer att gå till.

Är det okej att fotografera under begravningen?

Innan du fotograferar är det viktigt att försäkra sig om att de anhöriga tycker att det är okej. Ibland har anhöriga redan informerat begravningsbyrån om hur de vill ha det, så man kan börja med att fråga begravningsbyråns representant. Andra gånger meddelas detta av officianten när denna inleder ceremonin.

Tänk på att inte ta bilder under själva ceremonin, utan vänta tills den är avslutad. Det är fullt naturligt att man vill ha lite bildminnen även från en begravning, men ge de anhöriga utrymme först. Efter ceremonin kan du dröja kvar en liten stund och fotografera efter att de anhöriga har lämnat.