Vilka sånger och musik passar vid begravning

Vilka sånger och musik passar vid begravning?

Musiken är någonting som tenderar att bli ett minne vid en begravning. Våra sinnen tycks minnas musik bättre än ord. Dessutom blir själva ceremonin vacker med rätt musik, men hur vet du vad om är rätt?

En vanlig metod är att utgå från vad den avlidne själv hade uppskattat. Det är inte alla som vill ha en lågmäld och sorglig låt spelad på sin begravning. Glad musik kan spegla en levnadsglad människa samt göra det till en fin stund.

Riktlinjer

Om begravningen håller en ceremoni enligt Svenska kyrkans tradition, vilket är det vanligaste valet, finns vissa riktlinjer när det gäller sång och musik. Två så kallade begravningspsalmer måste inkluderas i ceremonin. Några vanliga begravningspsalmer är Bred dina vida vingar, Tryggare kan ingen vara och Blott en dag ett ögonblick i sänder.

Det är inte heller ovanligt att dessa begravningspsalmer förekommer under borgerliga begravningar.

Det finns många psalmer att välja mellan i Svenska kyrkans psalmbok och det går enkelt att hitta listor på vilka som är de allra vanligaste psalmerna i begravningssammanhang för den som känner sig vilsen. Fundera över om den avlidne hade någon egen personlig favorit eller om innehållet i psalmerna avspeglar dess personlighet för att få till den rätta känslan under begravningsceremonin. Var personen ingen psalmtyp – välj då något annat istället.

Vad väljer du då?

Det viktigaste är att gå tillbaka till känslan kring den avlidne personen.

Vad hade den uppskattat?

Fastna inte i gamla föreställningar om vad du kan spela och inte. Det som speglar personen passar. Kanske vill ni satsa på live-sång eller så kopplar ni in förinspelad musik. Glöm inte att kolla upp på förhand vilken teknik som ska användas för uppspelningen. Detta för att undvika missförstånd på plats. Levande musik på orgel är också ett alternativ.

Några av de mest kända låtarna eller musikstyckena att spela under begravning är exempelvis Time to say goodbye av Peterson, Sartori, Quarantotto, Hallelujah av Leonard Cohen och My way av Frank Sinatra. Bland de lite nyare låtarna märks särskilt Utan dina andetag av Kent och Goodbye my lover av James Blunt. Dessa låtar är särskilt populära när det gäller solosång – ett uppskattat inslag under begravningar. Med solosång blir musiken ett minnesvärt inslag.

Orgelspel

Finns det egentligen något så kyrkligt som ljudet av orgel?

Det låter kyrka, kanske just därför är det så många som önskar orgelspel på sin begravning. Några av de vanligaste styckena för orgel är Air av Johann Sebastian Bach, Våren av Edvard Grieg och Ave Maria av Schubert. En annan favorit är Bridge over troubled water av Simon & Garfunkel. Stunden när organisten spelar dessa musikstycken blir en välbehövlig paus för eftertanke under den annars känslomässigt tunga begravningsceremonin.

Rent ordningsmässigt finns det utöver de obligatoriska psalmerna vid en kristen begravning möjlighet att välja upp till tre egna val. Valet görs vanligtvis av de anhöriga. I vissa fall har önskemål redan angivits av den avlidne. Traditionellt spelas orgelmusiken vid inledningen och avslutningen av den kyrkliga begravningsceremonin. När det är dags för avsked vid kistan eller urnan är det valfritt om det görs i tystnad eller till tonerna av stämningsfull begravningsmusik.

Vad hade den avlidne uppskattat?

Om valet faller på en solist är det vanligt att anlita en professionell sådan. Sången kan även genomföras av en nära vän eller anhörig som tar sig an denna viktiga uppgift att hålla sig tillräckligt samlad för sång. För den som har valt en borgerlig begravningsceremoni finns inte några särskilda riktlinjer kring sång och musik. Återigen, det som passar bäst när det gäller begravningsmusik är det som personen i fråga hade uppskattat.