Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader

Varför ska man ta en försäkring för sin begravning?

Det finns specifika försäkringsbolag för detta ändamål och ett av dem är Memento, där du kan börja placera pengar högt upp i åldern. Räntan är betydligt högre än om du sparar pengar på banken. Pengarna du placerar här går specifikt för dina begravningskostnader. Du betalar en fast avgift varje månad och den är även tidsbestämd. Pengarna ska gå till din begravning och blir det pengar över går dessa till dödsboet.

Var och varför bör jag teckna en begravningsförsäkring?

Det smidigaste är att du kontaktar en auktoriserad begravningsbyrå på din ort. Där kan du diskutera försäkringar samt få hjälp med hur mycket du ska betala i premie. Ju yngre du är desto lägre premie. Försäkringsbeloppen varierar mellan 20 000 kronor – 40 000 kronor. Du kan teckna denna försäkring tills du blir 67 år och i samband med tecknandet av försäkringen får du även fylla i en hälsodeklaration med frågor om din hälsostatus.

Efter att du fyllt i alla frågorna, får du även genomgå en hälsoundersökning för att se så du mår såpass bra att du får teckna försäkringen. Har du kommit upp i ålder och kanske passerat 67 år, men inte hunnit fylla 80 år än kan du teckna en försäkring och betala ett engångsbelopp. Väljer du den vägen, behöver du inte genomgå en hälsoundersökning. Försäkringen gäller direkt efter att du betalat in premien.

Spara till din egen begravning

Du kan spara på egen hand till din begravning. Om du vill ha samma tillväxt som du kan få vid en vanlig begravningsförsäkring, bör du välja en kapitalförsäkring som är kostnadsfri och placerad hos ett livbolag. Då får du en garanterad avkastning på 2,5–3 procent före de avgifter och skatter som är obligatoriska. Om man väljer att spara i fonder inom kapitalförsäkringar är avkastningen ännu högre. Sparar du på din egen bank kan du kalla kontot för begravningskonto.

Sparar du på ditt eget bankkonto och skulle hamna i en ekonomisk kris kan du ta ut pengarna. De är inte lika säkra där som om du hade haft en liv- eller en begravningsförsäkring. Den dagen du dör går pengarna till dödsboet då behöver inte dina anhöriga använda dessa pengar till begravningen, eftersom de inte är insatta på en traditionell begravningsförsäkring. Så det kanske är det minst säkraste sättet att få sin begravning betald.

Andra begravningsförsäkringar

Du kan teckna en livförsäkring hos de flesta försäkringsbolag. Deras kriterier brukar vara att du som tecknar en livförsäkring är under 70 år och fullt frisk. Du måste även ha bott i Sverige i minst tre år. Försäkringen brukar vanligtvis gälla tills du är 80 år samt att 500 000 kronor är det lägsta försäkringsbeloppet, medan det allra högsta ligger på tio miljoner kronor. Din ålder brukar vara avgörande för det försäkringsbelopp du kan få. Man ska även inte glömma att fackmedlemmar många gånger omfattas av grupplivförsäkringar som berättigar dödsboet till begravningshjälp samt efterlevandestöd. För att läsa mer om vilka livförsäkringar man omfattas av som fackligt ansluten, besök fackforbunden.se. De tillhandahåller mycket god information när det kommer till ämnen som fackförbund, försäkringar samt begravningshjälp och efterlevandestöd.

Du behöver inte teckna en livförsäkring för att det ska finnas pengar till din begravning. Även andra alternativ finns, men det är vanligast att pengar till en begravning tas från dödsboet. Det är de anhöriga som ska se till att anordna en begravning som täcks av dödsboets pengar. För att garantera att pengar till begravningen ska räcka kan du teckna en begravningsförsäkring. Kostnaden för den beror på din ålder när du tecknar försäkringen.

Vad händer om dödsboet inte har tillräckligt med pengar?

Om du inte har någon begravningsförsäkring dras dem av från dödsboet. Ibland händer det tyvärr att det inte finns tillräckligt med pengar på den avlidnes bankonto. Om så är fallet får de anhöriga kontakta den kommun där den avlidne bodde och ansöka om ett bistånd till sin anhöriges begravning. Den äldre generationen har alltid fått lära sig hur viktigt det är att själva spara till sin begravning. Ungdomarna tänker tyvärr inte likadant.