Begravningspsalmer

När vi samlas för att hedra och säga farväl till en älskad, spelar psalmer vid begravningar en central roll under ceremonin. Dessa ljudlandskap erbjuder ett uttrycksfullt sätt att dela våra djupaste känslor, minnas det liv som har levt och uttrycka vårt hopp inför framtiden. I denna artikel kommer vi att utforska de mest valda och … Läs mer

Begravningsblommor och Dekorationer

En begravning är en tid för sorg, reflektion och hyllning till en älskad person som har passerat. Det är en tid då vi uttrycker vår sorg, men också vår uppskattning för den avlidnes liv och inflytande på oss. Ett viktigt element i denna ceremoni är blommor och dekorationer. Dessa bidrar inte bara till att skapa … Läs mer

Håller man tal på en begravning?

En präst som håller tal vid begravning

Ja det är vanligt att tal hålls på begravningar, både under ceremonin och minnesstunden. Men finns det speciella regler om hur de ska utformas?  Talen under själva begravningsceremonin brukar vara mer allmänna medan de som hålls under minnesstunden ofta är mer personliga till sin karaktär. Om du vill hålla tal under en begravning får du … Läs mer

Vilka sånger och musik passar vid begravning

Ett piano med noter som ligger på pianot

Vilka sånger och musik passar vid begravning? Musiken är någonting som tenderar att bli ett minne vid en begravning. Våra sinnen tycks minnas musik bättre än ord. Dessutom blir själva ceremonin vacker med rätt musik, men hur vet du vad om är rätt? En vanlig metod är att utgå från vad den avlidne själv hade … Läs mer

Vett och etikett på begravning?

Kvinna som håller upp ett vitt papper och visar på vett och etikett

Vett och etikett på begravning? När du ska gå på begravning dyker inte sällan en del frågor upp: vad ska jag ha på mig? Vilka räknas som nära anhöriga den till avlidne? Bör jag ta med mig barnen till begravningen? Är det okej att fotografera under ceremonin? Var i kyrkan ska jag sitta någonstans? Förr … Läs mer

Var ska man sitta under begravningsceremonin?

Sittplatser under begravningsceremonin

Var ska man sitta under ceremonin? Finns det några regler gällande hur gästerna ska sitta under begravningsceremonin, eller är det valfritt var du kan sätta dig? Just i kyrkan finns det en del gamla traditioner gällande hur gästerna ska sitta, det handlar både om hur långt fram de ska sitta och på vilken sida i … Läs mer

Vad är kremering

En trä-urna, med aska i efter att den avlidne kremerats

Vad är kremering Idag är kremering det vanligaste begravningsalternativet. När någon har dött kan du välja mellan jordfästning och kremering. En gravsättning ska ske i en jordgrav medan du kan välja mellan flera olika alternativ för vad du kan göra med urnan och askan efter en kremering. Vid kremering läggs den avlidna i en kista … Läs mer

Vad gör man vid en buddhistisk begravning?

Buddhismen

Vad gör man vid en buddhistisk begravning? Vad som skiljer buddhismen från många andra filosofiska och religiösa livsåskådningar är att buddhister ser döden som ett nytt kapitel och något som är naturligt. Det är därför viktigt för buddhister att göra det nya kapitlet så bra som möjligt genom att ha en munk eller en nunna … Läs mer

Hur går en muslimsk begravning till?

Hur går en muslimsk begravning till? Islam är en av världens största religioner och de har sina egna traditioner för begravningar, precis som inom andra religioner. En muslimsk begravning ska äga rum så snart som möjligt efter dödsfallet, gärna inom 36 timmar.  Muslimer tror inte på livet efter döden men på ett himmelrike. Det finns vissa … Läs mer

Hur går en judisk begravning till

Judendom med davidsstjärna och skrifter

Hur går en judisk begravning till En judisk begravning omgärdas av en mängd regler. Hur strikt de reglerna hålls beror givetvis på hur pass religiös den avlidne och dennes släktingar är. Precis som i de flesta andra religioner finns det mer eller mindre sekulära judar. Kremering är till exempel förbjudet enligt Torahn, men det är … Läs mer